Flyspray:: Flyspray::UMP-wrzuty: Recently opened tasks http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/ 2019-05-19T23:29:31Z FS#23124: Zgłoszenia z formularza www 2019.05.19: 1 2019-05-19T23:29:31Z 2019-05-19T22:00:03Z
Liczba nowych zgłoszeń z formularza www: 1
Plik wpt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/wpt/ump_www_2019.05.19_22.00.01.wpt
Plik txt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/ump_www_2019.05.19_22.00.01.txt

Indeks zgłoszeń i ich stan postępu:
1) UMP-PL-Warszawa (52.00658,21.48245): nowe

Pełna treść zgłoszeń:

1) other_error (road_cat)
Data: Sun May 19 13:24:33 2019 (1558265073)
email: tgolembiewski@(...), ip: 89.64.27.121
Punkt: 52.00658,21.48245
Region: UMP-PL-Warszawa
................
Droga z Jazwinów do Zabieżek wyasfaltowana na całej dlugości.
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=14&lat=51.99588&lon=21.48683&layers=B000000FFFFTFF&mlat=52.00658&mlon=21.48245
................
52.00658, 21.48245, 0,ul Kołbielska,[...],Jozefow,road_cat,05-420
-------------------------------------------

Koncentrat:
; --- UMP-PL-Warszawa ---
;Droga z Jazwinów do Zabieżek wyasfaltowana na całej dlugości.
52.00658, 21.48245, 0,ul Kołbielska,[..],Jozefow,road_cat,05-420
Marcin Rudowski http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:23124
FS#23123: Zgłoszenia z formularza www 2019.05.18: 2 2019-05-18T22:09:07Z 2019-05-18T22:00:03Z
Liczba nowych zgłoszeń z formularza www: 2
Plik wpt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/wpt/ump_www_2019.05.18_22.00.01.wpt
Plik txt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/ump_www_2019.05.18_22.00.01.txt

Indeks zgłoszeń i ich stan postępu:
1) UMP-PL-Opole (50.56405,18.88155): nowe
2) UMP-PL-Opole (50.44335,19.01354): nowe

Pełna treść zgłoszeń:

1) other_other (KRZYZ)
Data: Sat May 18 17:56:41 2019 (1558195001)
email: sk2209@(...), ip: 83.26.213.98
Punkt: 50.56405,18.88155
Region: UMP-PL-Opole
................

................
lokalizacja na mapie:
http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=20&lat=50.56405&lon=18.88155&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.56405&mlon=18.88155
................
50.56405, 18.88155, 0,Krzyż,,,KRZYZ
-------------------------------------------

2) other_other (KRZYZ)
Data: Sat May 18 18:01:27 2019 (1558195287)
email: sk2209@(...), ip: 83.26.213.98
Punkt: 50.44335,19.01354
Region: UMP-PL-Opole
................

................
lokalizacja na mapie:
http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=19&lat=50.44335&lon=19.01354&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.44335&mlon=19.01354
................
50.44335, 19.01354, 0,Krzyż,,,KRZYZ
-------------------------------------------

Koncentrat:
; --- UMP-PL-Opole ---
50.56405, 18.88155, 0,Krzyż,,,KRZYZ
50.44335, 19.01354, 0,Krzyż,,,KRZYZ
Marcin Rudowski http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:23123
FS#23122: Zgłoszenia z formularza www 2019.05.18: 2 2019-05-18T10:28:54Z 2019-05-18T10:00:03Z
Liczba nowych zgłoszeń z formularza www: 2
Plik wpt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/wpt/ump_www_2019.05.18_10.00.01.wpt
Plik txt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/ump_www_2019.05.18_10.00.01.txt

Indeks zgłoszeń i ich stan postępu:
1) UMP-PL-Przemysl (49.77631,21.73774): nowe
2) UMP-PL-Przemysl (49.79864,21.73360): nowe

Pełna treść zgłoszeń:

1) other_error (road_cat)
Data: Fri May 17 22:45:40 2019 (1558125940)
email: polsska@(...), ip: 46.174.210.130
Punkt: 49.77631,21.73774
Region: UMP-PL-Przemysl
................

................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=16&lat=49.77466&lon=21.73862&layers=B000000FFFFTFF&mlat=49.77631&mlon=21.73774
................
49.77631, 21.73774, 0,droga asfaltowa,,,road_cat
-------------------------------------------

2) other_error (road_cat)
Data: Fri May 17 22:46:20 2019 (1558125980)
email: polsska@(...), ip: 46.174.210.130
Punkt: 49.79864,21.73360
Region: UMP-PL-Przemysl
................
Droga asfaltowa szerokości jednego pasa, ograniczenie 3 tony
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=16&lat=49.79801&lon=21.73594&layers=B000000FFFFTFF&mlat=49.79864&mlon=21.73360
................
49.79864, 21.73360, 0,droga asfaltowa,,,road_cat
-------------------------------------------

Koncentrat:
; --- UMP-PL-Przemysl ---
49.77631, 21.73774, 0,droga asfaltowa,,,road_cat
;Droga asfaltowa szerokości jednego pasa, ograniczenie 3 tony
49.79864, 21.73360, 0,droga asfaltowa,,,road_cat
Marcin Rudowski http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:23122
FS#23121: Zgłoszenia z formularza www 2019.05.16: 3 2019-05-18T11:12:20Z 2019-05-16T22:00:03Z
Liczba nowych zgłoszeń z formularza www: 3
Plik wpt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/wpt/ump_www_2019.05.16_22.00.01.wpt
Plik txt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/ump_www_2019.05.16_22.00.01.txt

Indeks zgłoszeń i ich stan postępu:
1) UMP-PL-NowySacz (49.81190,21.68066): nowe
2) UMP-PL-NowySacz (49.81079,21.67302): nowe
3) UMP-PL-NowySacz (49.82165,21.67190): nowe

Pełna treść zgłoszeń:

1) other_error (road_cat)
Data: Thu May 16 19:56:02 2019 (1558029362)
email: polsska@(...), ip: 46.174.210.130
Punkt: 49.81190,21.68066
Region: UMP-PL-NowySacz
................
wąska stroma droga asfaltowa
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=14&lat=49.81162&lon=21.6792&layers=B000000FFFFTFF&mlat=49.81190&mlon=21.68066
................
49.81190, 21.68066, 0,droga asfaltowa,,,road_cat
-------------------------------------------

2) other_error (road_cat)
Data: Thu May 16 19:56:13 2019 (1558029373)
email: polsska@(...), ip: 46.174.210.130
Punkt: 49.81079,21.67302
Region: UMP-PL-NowySacz
................

................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=14&lat=49.81162&lon=21.6792&layers=B000000FFFFTFF&mlat=49.81079&mlon=21.67302
................
49.81079, 21.67302, 0,droga asfaltowa,,,road_cat
-------------------------------------------

3) other_error (road_cat)
Data: Thu May 16 19:56:21 2019 (1558029381)
email: polsska@(...), ip: 46.174.210.130
Punkt: 49.82165,21.67190
Region: UMP-PL-NowySacz
................

................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=14&lat=49.81162&lon=21.67929&layers=B000000FFFFTFF&mlat=49.82165&mlon=21.67190
................
49.82165, 21.67190, 0,droga asfaltowa,,,road_cat
-------------------------------------------

Koncentrat:
; --- UMP-PL-NowySacz ---
;wąska stroma droga asfaltowa
49.81190, 21.68066, 0,droga asfaltowa,,,road_cat
49.81079, 21.67302, 0,droga asfaltowa,,,road_cat
49.82165, 21.67190, 0,droga asfaltowa,,,road_cat
Marcin Rudowski http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:23121
FS#23120: Zgłoszenia z formularza www 2019.05.16: 5 2019-05-18T11:12:13Z 2019-05-16T10:00:04Z
Liczba nowych zgłoszeń z formularza www: 5
Plik wpt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/wpt/ump_www_2019.05.16_10.00.02.wpt
Plik txt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/ump_www_2019.05.16_10.00.02.txt

Indeks zgłoszeń i ich stan postępu:
1) UMP-PL-NowySacz (49.84737,21.68576): nowe
2) UMP-PL-NowySacz (49.87623,21.68369): nowe
3) UMP-PL-Przemysl (49.87000,21.97455): nowe
4) UMP-PL-Przemysl (49.79434,21.77223): nowe
5) UMP-PL-Rzeszow (49.88313,21.83911): nowe

Pełna treść zgłoszeń:

1) other_error (no_road)
Data: Wed May 15 22:04:30 2019 (1557950670)
email: polsska@(...), ip: 46.174.210.130
Punkt: 49.84737,21.68576
Region: UMP-PL-NowySacz
................
Brak drogi asfaltowej, szerokości jednego pasa, Z Markuszowej do Kozłówka.
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=14&lat=49.84665&lon=21.69065&layers=B000000FFFFTFF&mlat=49.84737&mlon=21.68576
................
49.84737, 21.68576, 0,droga asfaltowa,,,no_road
-------------------------------------------

2) other_error (no_road)
Data: Wed May 15 22:05:24 2019 (1557950724)
email: polsska@(...), ip: 46.174.210.130
Punkt: 49.87623,21.68369
Region: UMP-PL-NowySacz
................
Brak drogi asfaltowej, szerokości 1 pasa.
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=15&lat=49.87673&lon=21.68614&layers=B000000FFFFTFF&mlat=49.87623&mlon=21.68369
................
49.87623, 21.68369, 0,droga asfaltowa,,,no_road
-------------------------------------------

3) other_error (error)
Data: Wed May 15 22:00:22 2019 (1557950422)
email: polsska@(...), ip: 46.174.210.130
Punkt: 49.87000,21.97455
Region: UMP-PL-Przemysl
................
Droga asfaltowa z Blizianki do Lecki. Ograniczenie do 20km/h, kilku letni asfalt strasznie dziurawy (od wycinki i wywozu ściętego drzewa)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=15&lat=49.86926&lon=21.97897&layers=B000000FFFFTFF&mlat=49.87000&mlon=21.97455
................
49.87000, 21.97455, 0,droga asfaltowa,,,error
-------------------------------------------

4) other_error (no_road)
Data: Wed May 15 22:02:30 2019 (1557950550)
email: polsska@(...), ip: 46.174.210.130
Punkt: 49.79434,21.77223
Region: UMP-PL-Przemysl
................
Brak drogi kamienistej z Bonarówki na Węglówke.
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=14&lat=49.78569&lon=21.78262&layers=B000000FFFFTFF&mlat=49.79434&mlon=21.77223
................
49.79434, 21.77223, 0,droga,,,no_road
-------------------------------------------

5) other_error (road_cat)
Data: Wed May 15 22:07:05 2019 (1557950825)
email: polsska@(...), ip: 46.174.210.130
Punkt: 49.88313,21.83911
Region: UMP-PL-Rzeszow
................
Droga asfaltowa, szerokości 1 pasa.
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=14&lat=49.87992&lon=21.84666&layers=B000000FFFFTFF&mlat=49.88313&mlon=21.83911
................
49.88313, 21.83911, 0,droga asfaltowa,,,road_cat
-------------------------------------------

Koncentrat:
; --- UMP-PL-NowySacz ---
;Brak drogi asfaltowej, szerokości jednego pasa, Z Markuszowej do Kozłówka.
49.84737, 21.68576, 0,droga asfaltowa,,,no_road
;Brak drogi asfaltowej, szerokości 1 pasa.
49.87623, 21.68369, 0,droga asfaltowa,,,no_road
; --- UMP-PL-Przemysl ---
;Droga asfaltowa z Blizianki do Lecki. Ograniczenie do 20km/h, kilku letni asfalt strasznie dziurawy (od wycinki i wywozu ściętego drzewa)
49.87000, 21.97455, 0,droga asfaltowa,,,error
;Brak drogi kamienistej z Bonarówki na Węglówke.
49.79434, 21.77223, 0,droga,,,no_road
; --- UMP-PL-Rzeszow ---
;Droga asfaltowa, szerokości 1 pasa.
49.88313, 21.83911, 0,droga asfaltowa,,,road_cat
Marcin Rudowski http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:23120
FS#23119: Zgłoszenia z formularza www 2019.05.15: 3 2019-05-16T19:09:33Z 2019-05-15T22:00:04Z
Liczba nowych zgłoszeń z formularza www: 3
Plik wpt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/wpt/ump_www_2019.05.15_22.00.01.wpt
Plik txt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/ump_www_2019.05.15_22.00.01.txt

Indeks zgłoszeń i ich stan postępu:
1) UMP-PL-NowySacz (49.74869,20.73408): nowe
2) UMP-PL-Wloclawek (52.29476,18.35568): ok
3) UMP-PL-Wroclaw (51.29846,16.91995): nowe

Pełna treść zgłoszeń:

1) other_error (error)
Data: Wed May 15 16:44:25 2019 (1557931465)
email: mk@(...), ip: 82.115.74.19
Punkt: 49.74869,20.73408
Region: UMP-PL-NowySacz
................
Lemur
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=19&lat=49.74872&lon=20.73383&layers=B000000FFFFTFF&mlat=49.74869&mlon=20.73408
................
49.74869, 20.73408, 0,park Linowy,,Gródek nad Dunajcem,error
-------------------------------------------

2) ATRAKCJA (KOSCIOL)
Data: Wed May 15 11:58:04 2019 (1557914284)
email: sta.mar@(...), ip: 212.244.241.20
Punkt: 52.29476,18.35568
Region: UMP-PL-Wloclawek
................
Siostry Anuncjatki:

http://www.lichen.pl/pl/139/pierwszy_dom_w_polsce
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=52.29476&lon=18.35568&layers=000000BFFFFTFF&mlat=52.29476&mlon=18.35568
................
52.29476, 18.35568, 0,Klasztor - Siostry Anuncjatki,Grąblin;115;+48632708650,Licheń Stary,KOSCIOL,62-563
-------------------------------------------

3) INSTYTUCJE (KOSCIOL)
Data: Wed May 15 18:05:18 2019 (1557936318)
email: aw@(...), ip: 67.245.60.51
Punkt: 51.29846,16.91995
Region: UMP-PL-Wroclaw
................
Jest:
SW. Judy Tadeusza I SW. Antoniego

Aktualizacja na:
SW. Judy Tadeusza I SW. Antoniego
Sanktuarium św. Antoniego Husiatyńskiego

źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=97-T1SgPGp4&fbclid=IwAR3AWZrvFdEo8DrBTTg1sTPWpR5N6g7cB0UliwefFLcY2Wt7rqmMQ_G5Gmk
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=16&lat=51.29819&lon=16.9209&layers=B000000FFFFTFF&mlat=51.29846&mlon=16.91995
................
51.29846, 16.91995, 0,SW. Judy Tadeusza i SW. Antoniego,Trzebnicka;35,Oborniki Śląskie,KOSCIOL,55-120
-------------------------------------------

Koncentrat:
; --- UMP-PL-NowySacz ---
;Lemur
49.74869, 20.73408, 0,park Linowy,,Gródek nad Dunajcem,error
; --- UMP-PL-Wloclawek ---
;Siostry Anuncjatki:||http://www.lichen.pl/pl/139/pierwszy_dom_w_polsce
52.29476, 18.35568, 0,Klasztor - Siostry Anuncjatki,Grąblin;115;+48632708650,Licheń Stary,KOSCIOL,62-563
; --- UMP-PL-Wroclaw ---
;Jest:|SW. Judy Tadeusza I SW. Antoniego||Aktualizacja na:|SW. Judy Tadeusza I SW. Antoniego|Sanktuarium św. Antoniego Husiatyńskiego||źródło:|https://www.youtube.com/watch?v=97-T1SgPGp4&fbclid=IwAR3AWZrvFdEo8DrBTTg1sTPWpR5N6g7cB0UliwefFLcY2Wt7rqmMQ_G5Gmk
51.29846, 16.91995, 0,SW. Judy Tadeusza i SW. Antoniego,Trzebnicka;35,Oborniki Śląskie,KOSCIOL,55-120
Marcin Rudowski http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:23119
FS#23117: Zgłoszenia z formularza www 2019.05.14: 5 2019-05-14T19:48:14Z 2019-05-14T10:00:03Z
Liczba nowych zgłoszeń z formularza www: 5
Plik wpt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/wpt/ump_www_2019.05.14_10.00.01.wpt
Plik txt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/ump_www_2019.05.14_10.00.01.txt

Indeks zgłoszeń i ich stan postępu:
1) UMP-PL-Wloclawek (52.32258,18.35359): nowe
2) UMP-PL-Wloclawek (52.32231,18.35923): nowe
3) UMP-PL-Wloclawek (52.31843,18.35318): nowe
4) UMP-PL-Wloclawek (52.31917,18.35279): nowe
5) UMP-PL-Wloclawek (52.29720,18.35655): nowe

Pełna treść zgłoszeń:

1) JEDZENIE (RESTAURACJA)
Data: Tue May 14 08:03:39 2019 (1557813819)
email: sta.mar@(...), ip: 212.244.241.20
Punkt: 52.32258,18.35359
Region: UMP-PL-Wloclawek
................

................
lokalizacja na mapie:
http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?fs_track=28085&zoom=18&lat=52.32258&lon=18.35359&layers=B000000FFFFTFF&mlat=52.32258&mlon=18.35359
................
52.32258, 18.35359, 0,Arka,,Licheń stary,RESTAURACJA
-------------------------------------------

2) JEDZENIE (CAFE)
Data: Tue May 14 08:05:38 2019 (1557813938)
email: sta.mar@(...), ip: 212.244.241.20
Punkt: 52.32231,18.35923
Region: UMP-PL-Wloclawek
................

................
lokalizacja na mapie:
http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?fs_track=28085&zoom=19&lat=52.32231&lon=18.35923&layers=000000BTFFFTFF&mlat=52.32231&mlon=18.35923
................
52.32231, 18.35923, 0,Kawiarnia,,Licheń stary,CAFE
-------------------------------------------

3) JEDZENIE (CAFE)
Data: Tue May 14 08:30:23 2019 (1557815423)
email: sta.mar@(...), ip: 212.244.241.20
Punkt: 52.31843,18.35318
Region: UMP-PL-Wloclawek
................

................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=19&lat=52.31843&lon=18.35318&layers=000000BTFFFTFF&mlat=52.31843&mlon=18.35318
................
52.31843, 18.35318, 0,Kawiarnia,,Licheń Stary,CAFE
-------------------------------------------

4) Transport (PARKING)
Data: Tue May 14 08:31:46 2019 (1557815506)
email: sta.mar@(...), ip: 212.244.241.20
Punkt: 52.31917,18.35279
Region: UMP-PL-Wloclawek
................

................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=52.31917&lon=18.35279&layers=000000BFFFFTFF&mlat=52.31917&mlon=18.35279
................
52.31917, 18.35279, 0,Parking osobowy płatny co łaska,,Licheń Stary,PARKING
-------------------------------------------

5) other_error (error)
Data: Tue May 14 08:37:18 2019 (1557815838)
email: sta.mar@(...), ip: 212.244.241.20
Punkt: 52.29720,18.35655
Region: UMP-PL-Wloclawek
................
W tym miejscu jest kładka dla pieszych
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=19&lat=52.2972&lon=18.35655&layers=000000BFFFFTFF&mlat=52.29720&mlon=18.35655
................
52.29720, 18.35655, 0,Kładka dla pieszych,,Licheń Stary,error
-------------------------------------------

Koncentrat:
; --- UMP-PL-Wloclawek ---
52.32258, 18.35359, 0,Arka,,Licheń stary,RESTAURACJA
52.32231, 18.35923, 0,Kawiarnia,,Licheń stary,CAFE
52.31843, 18.35318, 0,Kawiarnia,,Licheń Stary,CAFE
52.31917, 18.35279, 0,Parking osobowy płatny co łaska,,Licheń Stary,PARKING
;W tym miejscu jest kładka dla pieszych
52.29720, 18.35655, 0,Kładka dla pieszych,,Licheń Stary,error
Marcin Rudowski http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:23117
FS#23116: Asfalt - zmiana kategorii 2019-05-14T19:18:02Z 2019-05-13T21:32:10Z
Prośba o zmianę kategorii dróg z załącznika z gruntowych na asfaltowe.

Pozdrawiam
Mariusz
Mariusz S http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:23116
FS#23115: Zgłoszenia z formularza www 2019.05.13: 4 2019-05-13T17:48:49Z 2019-05-13T10:00:04Z
Liczba nowych zgłoszeń z formularza www: 4
Plik wpt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/wpt/ump_www_2019.05.13_10.00.02.wpt
Plik txt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/ump_www_2019.05.13_10.00.02.txt

Indeks zgłoszeń i ich stan postępu:
1) UMP-PL-Wloclawek (52.64658,18.87463): nowe
2) UMP-PL-Wloclawek (52.42314,18.40507): nowe
3) UMP-PL-Wloclawek (52.32029,18.35549): nowe
4) UMP-PL-Wloclawek (52.31966,18.35557): nowe

Pełna treść zgłoszeń:

1) other_error (road_cat)
Data: Mon May 13 08:44:45 2019 (1557729885)
email: sta.mar@(...), ip: 212.244.241.22
Punkt: 52.64658,18.87463
Region: UMP-PL-Wloclawek
................

................
lokalizacja na mapie:
http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?fs_track=28080&zoom=15&lat=52.64658&lon=18.87463&layers=B000000FFFFTFF&mlat=52.64658&mlon=18.87463
................
52.64658, 18.87463, 0,Odcinek asfaltowy,,,road_cat
-------------------------------------------

2) ATRAKCJA (KOSCIOL)
Data: Mon May 13 09:14:17 2019 (1557731657)
email: sta.mar@(...), ip: 212.244.241.22
Punkt: 52.42314,18.40507
Region: UMP-PL-Wloclawek
................

................
lokalizacja na mapie:
http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?fs_track=28080&zoom=19&lat=52.42294&lon=18.40598&layers=000000BFFFFTFF&mlat=52.42314&mlon=18.40507
................
52.42314, 18.40507, 0,Kościół,,Morzyczyn,KOSCIOL
-------------------------------------------

3) JEDZENIE (RESTAURACJA)
Data: Mon May 13 09:35:23 2019 (1557732923)
email: sta.mar@(...), ip: 212.244.241.22
Punkt: 52.32029,18.35549
Region: UMP-PL-Wloclawek
................

................
lokalizacja na mapie:
http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?fs_track=28080&zoom=19&lat=52.32029&lon=18.35549&layers=000000BTFFFTFF&mlat=52.32029&mlon=18.35549
................
52.32029, 18.35549, 0,Emaus,,Licheń Stary,RESTAURACJA
-------------------------------------------

4) other_error (error)
Data: Mon May 13 09:36:11 2019 (1557732971)
email: sta.mar@(...), ip: 212.244.241.22
Punkt: 52.31966,18.35557
Region: UMP-PL-Wloclawek
................
Tutaj:
52.32029,18.35549
................
lokalizacja na mapie:
http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?fs_track=28080&zoom=19&lat=52.31966&lon=18.35557&layers=000000BTFFFTFF&mlat=52.31966&mlon=18.35557
................
52.31966, 18.35557, 0,Emaus przeniesiony,,Licheń Stary,error
-------------------------------------------

Koncentrat:
; --- UMP-PL-Wloclawek ---
52.64658, 18.87463, 0,Odcinek asfaltowy,,,road_cat
52.42314, 18.40507, 0,Kościół,,Morzyczyn,KOSCIOL
52.32029, 18.35549, 0,Emaus,,Licheń Stary,RESTAURACJA
;Tutaj:|52.32029,18.35549
52.31966, 18.35557, 0,Emaus przeniesiony,,Licheń Stary,error
Marcin Rudowski http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:23115
FS#23114: Zgłoszenia z formularza www 2019.05.12: 1 2019-05-13T17:44:31Z 2019-05-12T22:00:03Z
Liczba nowych zgłoszeń z formularza www: 1
Plik wpt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/wpt/ump_www_2019.05.12_22.00.01.wpt
Plik txt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/ump_www_2019.05.12_22.00.01.txt

Indeks zgłoszeń i ich stan postępu:
1) UMP-PL-Wroclaw (51.26100,17.04283): nowe

Pełna treść zgłoszeń:

1) other_error (road_name)
Data: Sun May 12 10:48:30 2019 (1557650910)
email: Krzysztof.Walutek@(...), ip: 108.171.129.188
Punkt: 51.26100,17.04283
Region: UMP-PL-Wroclaw
................
Poprawny opis: S5 MOP Wisznia Mała Zachód
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=17&lat=51.26206&lon=17.04554&layers=B000000FFFFTFF&mlat=51.26100&mlon=17.04283
................
51.26100, 17.04283, 0,S5 MOP Wisznia Mała Zachód,,,road_name
-------------------------------------------

Koncentrat:
; --- UMP-PL-Wroclaw ---
;Poprawny opis: S5 MOP Wisznia Mała Zachód
51.26100, 17.04283, 0,S5 MOP Wisznia Mała Zachód,,,road_name
Marcin Rudowski http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:23114