Flyspray:: Flyspray::Mapedit++: Recently edited tasks http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/ 2020-03-03T23:09:09Z FS#23456: Zakazy, słupki do sprawdzenia 2020-03-03T23:09:09Z 2020-02-09T04:14:08Z
Zakazy i słupki do sprawdzenia dla trasy.ump.waw.pl (router moto)
TomekS http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:23456
FS#22222: Kopenhaga 2017-11-30T01:12:25Z 2017-11-24T10:50:51Z
Kopenhaga by foot - do uzupełnienia Castelette i inne atrakcje
A także kolej/drogi w Szwecji
TomekS http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:22222
FS#22000: Test... 2017-08-24T00:52:31Z 2017-08-06T13:53:51Z
Do wrzucania testowych śladów
TomekS http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:22000
FS#12345: testowe - do pokazania na mapie ("długa droga do domu") 2016-06-05T19:41:50Z 2012-04-27T00:41:25Z
(przejęte, bo ładny numerek :)

1. Na zakupy do Lidla ;-)
2. Podlać kwiatki na PWr (44km) - http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?fs_track=24780&strokeColor=red&strokeWidth=5&strokeOpacity=0.9

Inne dobre kolory: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?fs_track=24780&strokeColor=darkred&strokeWidth=4&strokeOpacity=0.9
Łukasz Stawicki http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:12345
FS#20895: podłączenie odbiornika po USB 2016-06-02T21:04:54Z 2016-06-02T21:04:54Z
Nie działa wykrywanie odbiornika podłączonego przez USB.
Tomek Babczyński http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:20895
FS#20582: ME++ - usprawnienie wprowadzania numeracji 2016-01-18T16:50:30Z 2016-01-18T16:50:30Z
W okienku wprowadzania numeracji można usprawnić poruszanie się między polami - w tej chwili dwukrotnie zdefiniowane są skróty klawiszowe Alt-P/S/C/Z na Parity/Start/City/Zip code, ale tak samo dla lewej i prawej strony, co oznacza, że są one częściowo bezużyteczne - ustawiają kursor tylo na polu strony lewej. Przydałoby się przepiąć te z prawej na jakieś inne literki (przynajmniej "Parity" i "Start" - może A i T?

Brak poza tym skrótów na "Left/Right side number, before point" - można tam dopiąć Alt-L, Alt-R.

Powyższe powinno się dać zrobić "od ręki", natomiast drugie uproszczenie jest specyficzne dla UMP-a, gdzie w zasadzie w ogóle nie wypełniamy pól City/Zip - może by więc dodać jeszcze do tego okienka na dole dodatkowego checkmarka analogicznego do "Suggest Properties of objects of the same type only", który by się nazywał "Simplified entry of numbers" i:
1. zachowywał swój stan pomiędzy kolejnymi pojawieniami się tego okna
2. jeśli zaznaczony - blokował na stałe pola City/Zip i guziki z listami obok nich.

Czyli przy zablokowaniu szybciej można by się przemieszczać po całym okienku TAB-em, bo teraz to jest:

(otwieramy "Node Properties)
spacja (zaznacza "This node has associated..." i odblokowuje resztę)
TAB (ustawia na lewym Parity)
E (albo B, O, N - ustawia właściwe Both/Even/Odd/None i odblokowuje kolejne pola)
TAB (ustawia na lewym Start)
wpisujemy numer
TAB... razy 7, żeby przeskoczyć te wszytskie pola City/Zip.

A z zablokowanymi wystarczyłoby w ostatnim kroku nacisnąć TAB tylko raz.
TomekS http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:20582
FS#18215: testowe, do obejrzenia śladów na mapie 2015-11-03T12:59:48Z 2014-07-13T21:48:13Z
testowe do oglądania śladów na mapiei dokumentowania wycieczek :)
Inne opcje oglądania śladów, np:
* http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?fs_track=23948&strokeColor=red&strokeWidth=5&strokeOpacity=0.9
* http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?fs_track=23949&fs_track=25513&strokeColor=brown&fillColor=red&strokeWidth=4&strokeOpacity=0.7

http://ump.fuw.edu.pl/wiki/Prezentacja_GPX_na_mapie_online
fillColor=blue : kolor wypełnienia punktów, kolor wg formatu CSS, może być w formie słownej lub hex, np: 6495ED (bez znaku #)
fillColor2=red : jw, po zaznaczeniu
fillOpacity=0.4 : przezroczystość wypełnienia punktów
strokeColor=blue : kolor śladów i obwódki punktów
strokeColor2=red : jw, po zaznaczeniu
strokeOpacity=0.5 : przezroczystość śladu i obwódki punktów
strokeWidth=3 : grubość śladów i obwódki punktów
pointRadius=6 : promień punktów
TomekS http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:18215
FS#19336: MapEdit++ błąd bookmarki i kody pocztowe 2015-03-18T20:14:56Z 2015-03-18T19:47:03Z
MapEdit++ 1.0.61.514 (64-bit) system Win7 SP1:
1) nie wyświetla bookmarków, pomimo zaznaczenia w 'Widoku'. Przez 'list of bookmarks' można zlokalizować bookmarka, lecz nadal go nie widać;
2) POI*, 'Właściwości'/Adres' - brak możliwości wyboru kodu pocztowego z rozwijanej listy, nie aktywne przyciski wyboru.
*Dotyczy POI dla których taki wybór był możliwy w poprzednich wersjach.
Krzysztof GRYKO http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:19336
FS#18680: wyświetlanie numeracji 2014-09-18T10:30:52Z 2014-09-18T10:30:52Z
Jeśli jest wyłączone wyświetlanie numeracji to wzdłuż zaznaczonej drogi wyświetlają się aproksymowane (czerwone) numery.
Tomek Babczyński http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:18680
FS#17920: Traktowanie Floors= 2014-05-27T11:50:46Z 2014-05-27T11:16:36Z
ME++ traktuje wpisy Floors= jako "extras" i ustawia je po Data0= a ME normalny ustawia wpisy Floors= przed Data0=
Efekt -> puchnące w nieskończoność diffy bez nanoszenia jakichkolwiek zmian.
Wojtek Nowinski http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/:17920