Flyspray:: Tue, 03 Mar 2020 23:09:09 +0100 Flyspray::Mapedit++: Recently opened tasks http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/ FS#23456: Zakazy, słupki do sprawdzenia TomekS Sun, 09 Feb 2020 04:14:08 +0100 http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=23456 http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=23456 FS#22222: Kopenhaga TomekS Fri, 24 Nov 2017 10:50:51 +0100 A także kolej/drogi w Szwecji]]> http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=22222 http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=22222 FS#22000: Test... TomekS Sun, 06 Aug 2017 13:53:51 +0200 http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=22000 http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=22000 FS#20895: podłączenie odbiornika po USB Tomek Babczyński Thu, 02 Jun 2016 21:04:54 +0200 ]]> http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=20895 http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=20895 FS#20582: ME++ - usprawnienie wprowadzania numeracji TomekS Mon, 18 Jan 2016 16:50:30 +0100
Brak poza tym skrótów na "Left/Right side number, before point" - można tam dopiąć Alt-L, Alt-R.

Powyższe powinno się dać zrobić "od ręki", natomiast drugie uproszczenie jest specyficzne dla UMP-a, gdzie w zasadzie w ogóle nie wypełniamy pól City/Zip - może by więc dodać jeszcze do tego okienka na dole dodatkowego checkmarka analogicznego do "Suggest Properties of objects of the same type only", który by się nazywał "Simplified entry of numbers" i:
1. zachowywał swój stan pomiędzy kolejnymi pojawieniami się tego okna
2. jeśli zaznaczony - blokował na stałe pola City/Zip i guziki z listami obok nich.

Czyli przy zablokowaniu szybciej można by się przemieszczać po całym okienku TAB-em, bo teraz to jest:

(otwieramy "Node Properties)
spacja (zaznacza "This node has associated..." i odblokowuje resztę)
TAB (ustawia na lewym Parity)
E (albo B, O, N - ustawia właściwe Both/Even/Odd/None i odblokowuje kolejne pola)
TAB (ustawia na lewym Start)
wpisujemy numer
TAB... razy 7, żeby przeskoczyć te wszytskie pola City/Zip.

A z zablokowanymi wystarczyłoby w ostatnim kroku nacisnąć TAB tylko raz.
]]>
http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=20582 http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=20582
FS#19336: MapEdit++ błąd bookmarki i kody pocztowe Krzysztof GRYKO Wed, 18 Mar 2015 19:47:03 +0100 1) nie wyświetla bookmarków, pomimo zaznaczenia w 'Widoku'. Przez 'list of bookmarks' można zlokalizować bookmarka, lecz nadal go nie widać;
2) POI*, 'Właściwości'/Adres' - brak możliwości wyboru kodu pocztowego z rozwijanej listy, nie aktywne przyciski wyboru.
*Dotyczy POI dla których taki wybór był możliwy w poprzednich wersjach.]]>
http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=19336 http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=19336
FS#18680: wyświetlanie numeracji Tomek Babczyński Thu, 18 Sep 2014 10:30:52 +0200 http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=18680 http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=18680 FS#18215: testowe, do obejrzenia śladów na mapie TomekS Sun, 13 Jul 2014 21:48:13 +0200 Inne opcje oglądania śladów, np:
* http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?fs_track=23948&strokeColor=red&strokeWidth=5&strokeOpacity=0.9
* http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?fs_track=23949&fs_track=25513&strokeColor=brown&fillColor=red&strokeWidth=4&strokeOpacity=0.7

http://ump.fuw.edu.pl/wiki/Prezentacja_GPX_na_mapie_online
fillColor=blue : kolor wypełnienia punktów, kolor wg formatu CSS, może być w formie słownej lub hex, np: 6495ED (bez znaku #)
fillColor2=red : jw, po zaznaczeniu
fillOpacity=0.4 : przezroczystość wypełnienia punktów
strokeColor=blue : kolor śladów i obwódki punktów
strokeColor2=red : jw, po zaznaczeniu
strokeOpacity=0.5 : przezroczystość śladu i obwódki punktów
strokeWidth=3 : grubość śladów i obwódki punktów
pointRadius=6 : promień punktów ]]>
http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=18215 http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=18215
FS#17920: Traktowanie Floors= Wojtek Nowinski Tue, 27 May 2014 11:16:36 +0200 Efekt -> puchnące w nieskończoność diffy bez nanoszenia jakichkolwiek zmian.]]> http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=17920 http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=17920 FS#16077: MapEdit++ się przewraca z podkładem MichalG Fri, 26 Jul 2013 13:25:10 +0200 (n.p natywny Bing). Nie zawsze ale po 15-20 minutach pad
jest praktycznie pewny.
Jest szansa na przyjrzenie się problemowi ?
Pobrany stąd http://wheart.bofh.net.pl/?page=mep wersja x64
Windows 7 x64.

Jak bym dostał źródła MapEdita i lekkie wskazówki czym
to skompilować to mogę problem zdebugować.

Dostęp do narzędzi developerskich MS mam.
]]>
http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=16077 http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=16077