Remonty

Remonty w toku -- otwarte zgłoszenia przypominają o tymczasowych zmianach robionych na mapach UMP z okazji przeprowadzanych remontów. Każde zgłoszenie powinno mieć określoną datę zakończenia ("do realizacji do dnia") -- zgodnie z planami remontowymi. Po upłynięciu tego terminu należy albo przedłużyć zgłoszenie, jeśli remont ciągle trwa, albo wyprostować stan ulic/dróg w UMP-ie i zamknąć zgłoszenie.

Zmiany okołoremontowe dokonywane na mapach warto opatrywać stosownym numerkiem FS#XXXX, aby było je potem łatwiej znaleźć w momencie zamykania remontu -- w komentarzach zmienianych ulic oraz w Label= stawianych POI typu REMONT/ZAKAZ (na mapie WWW pojawi się wtedy link do FS).

"Realizacja w wersji" jak i "Do realizacji do dnia..." oznacza datę planowanego _ZAKOŃCZENIA_ remontu. Jeśli nie wiadomo dokładnie, "w wersji" powinno zawierać przybliżony kwartał/rok i odpowiadać rzeczywistości, a dokładna data może być z sufitu, np. rok wcześniej, żeby sobie o tym przypomnieć, sprawdzić i uaktualnić. W opisie warto dodać link do strony jakiejś lokalnej instytucji z informacjami o tym remoncie, ale nie jest to obowiązkowe (Remonty dróg krajowych z reguły można znaleźć na stronie GDKKiA http://www.gddkia.gov.pl/dane/zima_html/utr_tab_svg.htm a także na naszej mapce generowanej na podstawie tych danych - http://blurp.ict.pwr.wroc.pl/ump/tmp/sprawdz.html - zakładka "Utrudnienia"). A używając mapki z prawej strony i kilkając poniżej na "Dodaj punkt z mapy do opisu" można dodać link prowadzący do wybranego obszaru na mapie UMP na WWW.
Lista zgłoszeń

FS#22421 - Warszawa, remont Miodowej i pl.Krasińskich

Przydzielony do projektu: Remonty
Zgłoszone przez Rafał Ziarnik (Yaper) - poniedziałek, 12 marzec 2018, 20:46 GMT+1
Typ zgłoszenia remont w toku
Kategoria UMP-Warszawa
Status Nowe
Przydzielone do Nikogo
System operacyjny ---
Ważkość Niska
Priorytet Normalny
Rozpoznane w wersji 2017
Do realizacji w wersji 2018
Do realizacji do dnia 2018-03-25
Procent zaawansowania: 0%
Głosy 0
Prywatne Nie

Opis

Zamknięty dla ruchu został pl. Krasińskich pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Świętojerską i Długą.

Jadący ul. Bonifraterską muszą rozjechać się w prawo lub w lewo w ul. Świętojerską. Podobnie powinni zrobić kierowcy dojeżdżający ul. Senatorską do skrzyżowania z ul. Długą. Możliwy będzie dojazd do parkingu podziemnego. Objazd zamkniętego pl. Krasińskich został poprowadzony ulicami: Świętojerska – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska.

Utrudnienia czekają także pieszych. Prace na placu zostały podzielone na dwa etapy – w każdym z nich czynny będzie chodnik tylko po jednej stronie ulicy. W pierwszym etapie otwarty pozostanie chodnik po stronie Pałacu Krasińskich (Biblioteki Narodowej), a w drugim po stronie gmachu Sądu Najwyższego. Natomiast na skrzyżowaniach z ulicami Świętojerską i Długą czynne są przejścia dla pieszych przez jezdnie placu tylko po jednej stronie. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez miesiąc.

Natomiast 25 marca wyłączona z ruchu zostanie ul. Miodowa pomiędzy ulicami Senatorską i Długą. Prace w tym miejscu potrwają do połowy maja. W ostatnim etapie prac kolejno zamykane będą skrzyżowania z ulicami: Świętojerską, Długą i Senatorską.

Strona informacyjna:
http://www.infoulice.um.warszawa.pl/node/122733

Na mapie:
Punkt: 52.24893,21.00570
Link: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=16&lat=52.2494&lon=21.00632&layers=B0T&mlat=52.24893&mlon=21.00570

Zmiany w UMP:
Plac Krasińskich rozcięty i zamieniony na chodnik + bojki.
Zgłoszenie zależy od

Wczytywanie...