UMP-wrzuty

**** Tu wrzucamy materiały do UMP.
Uwaga, nowy użytkownik nie może dodawać załączników. Prosimy poczekać na nadanie uprawnień.

--->>> tymczasowo: konta są zakładane ręcznie. Napisz maila z loginem na ump()ump.waw.pl
Przeczytaj http://ump.fuw.edu.pl/wiki/GDPR o ochronie danych osobowych.

Zgłoszenie o braku /nieprawidłowym przebiegu/ drogi należy uzupełnić o ślad GPS.

***** BARDZO prosimy
1.) nie robić "śladów" na podstawie komercyjnych map. Średnio chętnie też widzimy dane na podstawie skanów, googlemaps itp.
-----> Zastrzegamy, że w wypadku wątpliwości co do legalnego pochodzenia danych, możemy je zignorować.

2.) grupować uwagi (wolimy 10 uwag z jednego miasta dostać jako jedno zgłoszenie, niż jako 10)

3.) Wybrać w kategorii zgłoszenia rejon UMP, którego zgłoszenie dotyczy, albo przynajmniej w temacie zgłoszenia opisać rejon Polski lub większe miasto, z rejonu którego są te dodatki/poprawki. W przypadku zgłaszania problemów ogólnych (routing itp.) - na jakim sprzęcie i z jaką wersją mapy problem występuje.

4.) zapoznać się z bardzo krótkim poradnikiem http://ump.fuw.edu.pl/wiki/Jak_zglaszac

Radary zgłaszamy przez Formularz ( http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/ - zakładka "Zgłoszenie"), tak samo jak inne punkty (kiedyś: na http://www.garniak.pl/viewtopic.php?t=854)
Lista zgłoszeń

FS#23728 - Zgłoszenia z formularza www 2020.09.26: 44

Przydzielony do projektu: UMP-wrzuty
Zgłoszone przez Marcin Rudowski (mar_rud) - sobota, 26 wrzesień 2020, 22:00 GMT+1
Ostatnio edytował h007 (h007) - niedziela, 27 wrzesień 2020, 18:26 GMT+1
Typ zgłoszenia Uzupełnienie mapy
Kategoria Automat WWW
Status Nowe
Przydzielone do Nikogo
System operacyjny ---
Ważkość Niska
Priorytet Normalny
Rozpoznane w wersji whatever...
Do realizacji w wersji Nie zdecydowano
Do realizacji do dnia Nie zdecydowano
Procent zaawansowania: 100%
Głosy 0
Prywatne Nie

Opis

Liczba nowych zgłoszeń z formularza www: 44
Plik wpt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/wpt/ump_www_2020.09.26_22.00.01.wpt
Plik txt: http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/fs/ump_www_2020.09.26_22.00.01.txt

Indeks zgłoszeń i ich stan postępu:
1) UMP-PL-Katowice (50.33932,18.19404): \
2) UMP-PL-Katowice (50.33889,18.19270): |
3) UMP-PL-Katowice (50.33831,18.19202): |
4) UMP-PL-Katowice (50.33713,18.19567): |
5) UMP-PL-Katowice (50.33722,18.19381): |
6) UMP-PL-Katowice (50.33633,18.19122): |
7) UMP-PL-Kielce (50.42351,21.36382): \
8) UMP-PL-Kielce (50.42356,21.36596): |
9) UMP-PL-Kielce (50.40927,21.32464): |
10) UMP-PL-Opole (50.35486,17.86173): \
11) UMP-PL-Opole (50.35737,17.86652): |
12) UMP-PL-Opole (50.35301,17.86302): |
13) UMP-PL-Opole (50.35629,17.86488): |
14) UMP-PL-Opole (50.35372,17.86298): |
15) UMP-PL-Opole (50.33958,18.19493): \
16) UMP-PL-Opole (50.33985,18.19749): |
17) UMP-PL-Opole (50.34163,18.20349): |
18) UMP-PL-Opole (50.34550,18.20765): |
19) UMP-PL-Opole (50.34580,18.20881): |
20) UMP-PL-Opole (50.34560,18.20605): |
21) UMP-PL-Opole (50.68057,18.20825): |
22) UMP-PL-Opole (50.44701,18.84226): |
23) UMP-PL-Opole (50.44678,18.84439): |
24) UMP-PL-Opole (50.44564,18.84592): |
25) UMP-PL-Opole (50.44298,18.85035): |
26) UMP-PL-Opole (50.44885,18.85648): |
27) UMP-PL-Opole (50.39863,18.90396): |
28) UMP-PL-Opole (50.39909,18.90429): |
29) UMP-PL-Opole (50.40677,18.90787): |
30) UMP-PL-Opole (50.40666,18.90727): |
31) UMP-PL-Opole (50.40444,18.90573): |
32) UMP-PL-Opole (50.40561,18.90578): |
33) UMP-PL-Opole (50.40779,18.90987): |
34) UMP-PL-Przemysl (50.01758,22.65991): |
35) UMP-PL-Przemysl (50.01773,22.65758): |
36) UMP-PL-Przemysl (50.01811,22.65715): |
37) UMP-PL-Przemysl (50.01612,22.66379): |
38) UMP-PL-Rzeszow (50.30343,21.43087): | hub
39) UMP-PL-Rzeszow (50.28966,21.40804): |
40) UMP-PL-Rzeszow (50.28919,21.40793): |
41) UMP-PL-Rzeszow (50.29128,21.41089): |
42) UMP-PL-Rzeszow (50.29128,21.41090): |
43) UMP-PL-Zamosc (50.95644,23.19159): |
44) UMP-PL-Zamosc (50.61420,22.96343): /

Pełna treść zgłoszeń:

1) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 20:25:29 2020 (1601144729)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.33932,18.19404
Region: UMP-PL-Katowice
................
Moniuszki jednokierunkowa (na północ)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.33929&lon=18.19538&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.33932&mlon=18.19404
................
50.33932, 18.19404, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
-------------------------------------------

2) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 20:26:47 2020 (1601144807)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.33889,18.19270
Region: UMP-PL-Katowice
................
Kilińskiego jednokierunkowa (na południe)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.33859&lon=18.19379&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.33889&mlon=18.19270
................
50.33889, 18.19270, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
-------------------------------------------

3) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 20:28:22 2020 (1601144902)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.33831,18.19202
Region: UMP-PL-Katowice
................
Cicha jednokierunkowa (na północ)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=19&lat=50.33829&lon=18.1924&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.33831&mlon=18.19202
................
50.33831, 18.19202, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
-------------------------------------------

4) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 20:30:19 2020 (1601145019)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.33713,18.19567
Region: UMP-PL-Katowice
................
Słowackiego jednokierunkowa (na północ)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.33721&lon=18.19505&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.33713&mlon=18.19567
................
50.33713, 18.19567, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
-------------------------------------------

5) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 20:31:25 2020 (1601145085)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.33722,18.19381
Region: UMP-PL-Katowice
................
Żwirki i Wigury jednokierunkowa (na południe)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.33707&lon=18.19477&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.33722&mlon=18.19381
................
50.33722, 18.19381, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
-------------------------------------------

6) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 20:32:15 2020 (1601145135)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.33633,18.19122
Region: UMP-PL-Katowice
................
Orzeszkowej jednokierunkowa (na południe)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.33637&lon=18.19351&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.33633&mlon=18.19122
................
50.33633, 18.19122, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
-------------------------------------------

7) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 10:15:21 2020 (1601108121)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.42351,21.36382
Region: UMP-PL-Kielce
................
tu nie ma drogi gruntowej ani żadnej innej, wały nie są przejezdne. Poza tym są niedokładnie narysowane, widać na zdjęciach sat.
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.42318&lon=21.36368&layers=000B000TFFFTFF&mlat=50.42351&mlon=21.36382
-------------------------------------------

8) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 10:16:03 2020 (1601108163)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.42356,21.36596
Region: UMP-PL-Kielce
................
droga niedokładnie narysowana
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=17&lat=50.42374&lon=21.3659&layers=000B000TFFFTFF&mlat=50.42356&mlon=21.36596
-------------------------------------------

9) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 10:18:01 2020 (1601108281)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.40927,21.32464
Region: UMP-PL-Kielce
................
droga niedokładnie narysowana
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=17&lat=50.40914&lon=21.32315&layers=000B000TFFFTFF&mlat=50.40927&mlon=21.32464
-------------------------------------------

10) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 17:43:47 2020 (1601135027)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.35486,17.86173
Region: UMP-PL-Opole
................
Zamkowa jednokierunkowa (na północ)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.35518&lon=17.86255&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.35486&mlon=17.86173
................
50.35486, 17.86173, 0,,,Głogówek,error
-------------------------------------------

11) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 17:47:43 2020 (1601135263)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.35737,17.86652
Region: UMP-PL-Opole
................
Sportowa nie jest przejezdna do Batorego - od markera na zachód przechodzi w chodnik
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.35688&lon=17.86573&layers=000B000TFFFTFF&mlat=50.35737&mlon=17.86652
................
50.35737, 17.86652, 0,,,Głogówek,error
-------------------------------------------

12) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 17:49:26 2020 (1601135366)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.35301,17.86302
Region: UMP-PL-Opole
................
Szkolna jednokierunkowa (na południe)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.35351&lon=17.86454&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.35301&mlon=17.86302
................
50.35301, 17.86302, 0,,,Głogówek,error
-------------------------------------------

13) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 17:51:30 2020 (1601135490)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.35629,17.86488
Region: UMP-PL-Opole
................
Batorego i Targowa jednokierunkowe - na północ/wschód
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.35622&lon=17.86546&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.35629&mlon=17.86488
................
50.35629, 17.86488, 0,,,Głogówek,error
-------------------------------------------

14) other_error (road_cat)
Data: Sat Sep 26 17:57:48 2020 (1601135868)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.35372,17.86298
Region: UMP-PL-Opole
................
ten odcinek Mickiewicza to deptak
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.35406&lon=17.86205&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.35372&mlon=17.86298
................
50.35372, 17.86298, 0,Mickiewicza,,Głogówek,road_cat
-------------------------------------------

15) other_error (no_road)
Data: Sat Sep 26 20:23:52 2020 (1601144632)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.33958,18.19493
Region: UMP-PL-Opole
................
brakuje odcinka ulicy Chopina. Kategoria - droga osiedlowa
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.33929&lon=18.19538&layers=000B000TFFFTFF&mlat=50.33958&mlon=18.19493
................
50.33958, 18.19493, 0,Chopina,,Kędzierzyn-Koźle,no_road
-------------------------------------------

16) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 20:36:39 2020 (1601145399)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.33985,18.19749
Region: UMP-PL-Opole
................
Paderewskiego jednokierunkowa (na północ)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.33981&lon=18.19774&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.33985&mlon=18.19749
................
50.33985, 18.19749, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
-------------------------------------------

17) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 20:38:23 2020 (1601145503)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.34163,18.20349
Region: UMP-PL-Opole
................
Bema jednokierunkowa do skrzyżowania z Kościuszki (na południe)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.34154&lon=18.2034&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.34163&mlon=18.20349
................
50.34163, 18.20349, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
-------------------------------------------

18) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 20:40:08 2020 (1601145608)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.34550,18.20765
Region: UMP-PL-Opole
................
Głowackiego jednokierunkowa (na południe)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.34501&lon=18.2074&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.34550&mlon=18.20765
................
50.34550, 18.20765, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
-------------------------------------------

19) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 20:43:19 2020 (1601145799)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.34580,18.20881
Region: UMP-PL-Opole
................
Dzierżonia jednokierunkowa (na zachód)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.34537&lon=18.20866&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.34580&mlon=18.20881
................
50.34580, 18.20881, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
-------------------------------------------

20) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 20:46:39 2020 (1601145999)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.34560,18.20605
Region: UMP-PL-Opole
................
Grunwaldzka jednokierunkowa do skrzyżowania ze Słowackiego (na północ)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.34531&lon=18.20694&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.34560&mlon=18.20605
................
50.34560, 18.20605, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
-------------------------------------------

21) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 20:58:53 2020 (1601146733)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.68057,18.20825
Region: UMP-PL-Opole
................
Lipowa jednokierunkowa od Dzierżona do Powstańców Śląskich. Kategoria - droga osiedlowa.
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.68062&lon=18.21084&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.68057&mlon=18.20825
................
50.68057, 18.20825, 0,,,Ozimek,error
-------------------------------------------

22) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 21:06:18 2020 (1601147178)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.44701,18.84226
Region: UMP-PL-Opole
................
Poranna jednokierunkowa (na zachód)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=17&lat=50.44615&lon=18.84385&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.44701&mlon=18.84226
................
50.44701, 18.84226, 0,,,Tarnowskie Góry,error
-------------------------------------------

23) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 21:06:56 2020 (1601147216)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.44678,18.84439
Region: UMP-PL-Opole
................
Słowików jednokierunkowa (na północ)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.44647&lon=18.84401&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.44678&mlon=18.84439
................
50.44678, 18.84439, 0,,,Tarnowskie Góry,error
-------------------------------------------

24) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 21:08:33 2020 (1601147313)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.44564,18.84592
Region: UMP-PL-Opole
................
Ruciana jednokierunkowa (na południe)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.44536&lon=18.84533&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.44564&mlon=18.84592
................
50.44564, 18.84592, 0,,,Tarnowskie Góry,error
-------------------------------------------

25) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 21:09:43 2020 (1601147383)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.44298,18.85035
Region: UMP-PL-Opole
................
PCK jednokierunkowa (na północ)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.44297&lon=18.85038&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.44298&mlon=18.85035
................
50.44298, 18.85035, 0,,,Tarnowskie Góry,error
-------------------------------------------

26) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 21:13:42 2020 (1601147622)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.44885,18.85648
Region: UMP-PL-Opole
................
Mickiewicza jednokierunkowa od Bema do Kościuszki (na północ)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=17&lat=50.44871&lon=18.85652&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.44885&mlon=18.85648
................
50.44885, 18.85648, 0,,,Tarnowskie Góry,error
-------------------------------------------

27) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 21:22:11 2020 (1601148131)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.39863,18.90396
Region: UMP-PL-Opole
................
Zwycięstwa jednokierunkowa od skrzyżowania z Dąbrowskiej do Larysza (na południowy zachód)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.39796&lon=18.90435&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.39863&mlon=18.90396
................
50.39863, 18.90396, 0,,,Radzionków,error
-------------------------------------------

28) other_other (0x0000)
Data: Sat Sep 26 21:25:45 2020 (1601148345)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.39909,18.90429
Region: UMP-PL-Opole
................
ulica pod torami
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.39846&lon=18.90365&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.39909&mlon=18.90429
................
50.39909, 18.90429, 0,wiadukt,,Radzionków,0x0000
-------------------------------------------

29) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 21:28:01 2020 (1601148481)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.40677,18.90787
Region: UMP-PL-Opole
................
Chełmska jednokierunkowa (na południowy wschód)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.40676&lon=18.90801&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.40677&mlon=18.90787
................
50.40677, 18.90787, 0,,,Radzionków,error
-------------------------------------------

30) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 21:28:49 2020 (1601148529)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.40666,18.90727
Region: UMP-PL-Opole
................
Franiela jednokierunkowa (na południowy wschód)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.40676&lon=18.90801&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.40666&mlon=18.90727
................
50.40666, 18.90727, 0,,,Radzionków,error
-------------------------------------------

31) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 21:33:06 2020 (1601148786)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.40444,18.90573
Region: UMP-PL-Opole
................
Brzechwy jednokierunkowa (na SW)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.4042&lon=18.90568&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.40444&mlon=18.90573
................
50.40444, 18.90573, 0,,,Radzionków,error
-------------------------------------------

32) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 21:34:35 2020 (1601148875)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.40561,18.90578
Region: UMP-PL-Opole
................
Kruczkowskiego jednokierunkowa (na SE)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.40518&lon=18.90493&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.40561&mlon=18.90578
................
50.40561, 18.90578, 0,,,Radzionków,error
-------------------------------------------

33) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 21:37:37 2020 (1601149057)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.40779,18.90987
Region: UMP-PL-Opole
................
Obrońców Pokoju jednokierunkowa (na SE). Kategoria - osiedlowa/alejka
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.40746&lon=18.90925&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.40779&mlon=18.90987
................
50.40779, 18.90987, 0,,,Radzionków,error
-------------------------------------------

34) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 11:28:42 2020 (1601112522)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.01758,22.65991
Region: UMP-PL-Przemysl
................
niedokładnie narysowana
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.01759&lon=22.66048&layers=000B000TFFFTFF&mlat=50.01758&mlon=22.65991
................
50.01758, 22.65991, 0,,,Jarosław,error
-------------------------------------------

35) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 11:33:23 2020 (1601112803)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.01773,22.65758
Region: UMP-PL-Przemysl
................
Krasińskiego nie jest ciągła, ma przerwę w miejscu oznaczonym markerem. Dodatkowo, nawierzchnia z kostki i jednokierunkowa robi się dopiero od następnego skrzyżowania na wschód.
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=19&lat=50.01762&lon=22.65846&layers=000B000TFFFTFF&mlat=50.01773&mlon=22.65758
................
50.01773, 22.65758, 0,,,Jarosław,error
-------------------------------------------

36) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 11:35:38 2020 (1601112938)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.01811,22.65715
Region: UMP-PL-Przemysl
................
Tu nie ma ulicy. Jest chodnik z kostki i bardziej na wschód (między numerami 19 a 21)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.01761&lon=22.6578&layers=000B000TFFFTFF&mlat=50.01811&mlon=22.65715
................
50.01811, 22.65715, 0,,,Jarosław,error
-------------------------------------------

37) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 11:37:03 2020 (1601113023)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.01612,22.66379
Region: UMP-PL-Przemysl
................
niedokładnie narysowana
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=19&lat=50.01591&lon=22.66443&layers=000B000TTFFTFF&mlat=50.01612&mlon=22.66379
................
50.01612, 22.66379, 0,,Cegielniana,Jarosław,error
-------------------------------------------

38) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 10:21:32 2020 (1601108492)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.30343,21.43087
Region: UMP-PL-Rzeszow
................
rondo
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.30342&lon=21.4308&layers=000B000TFFFTFF&mlat=50.30343&mlon=21.43087
................
50.30343, 21.43087, 0,rondo,,,error
-------------------------------------------

39) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 10:24:54 2020 (1601108694)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.28966,21.40804
Region: UMP-PL-Rzeszow
................
jednokierunkowa (na wschód)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.29014&lon=21.40876&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.28966&mlon=21.40804
................
50.28966, 21.40804, 0,Słoneczna,,Mielec,error
-------------------------------------------

40) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 10:26:39 2020 (1601108799)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.28919,21.40793
Region: UMP-PL-Rzeszow
................
jednokierunkowa (na północ)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.28963&lon=21.40874&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.28919&mlon=21.40793
................
50.28919, 21.40793, 0,Osterwy,,Mielec,error
-------------------------------------------

41) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 10:29:16 2020 (1601108956)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.29128,21.41089
Region: UMP-PL-Rzeszow
................
od markera jednokierunkowa (na zachód)
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.29111&lon=21.41102&layers=000B000TFFFTFF&mlat=50.29128&mlon=21.41089
................
50.29128, 21.41089, 0,Matejki,,Mielec,error
-------------------------------------------

42) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 10:30:16 2020 (1601109016)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.29128,21.41090
Region: UMP-PL-Rzeszow
................
Grzybowskiego nie łączy się w tym miejscu z Matejki.
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.29111&lon=21.41103&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.29128&mlon=21.41090
................
50.29128, 21.41090, 0,,,Mielec,error
-------------------------------------------

43) other_error (no_road)
Data: Sat Sep 26 11:16:44 2020 (1601111804)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.95644,23.19159
Region: UMP-PL-Zamosc
................
nawierzchnia z płyt betonowych
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.95655&lon=23.19013&layers=000B000TFFFTFF&mlat=50.95644&mlon=23.19159
................
50.95644, 23.19159, 0,Stokowa,,,no_road
-------------------------------------------

44) other_error (error)
Data: Sat Sep 26 11:21:53 2020 (1601112113)
email: -, ip: 37.248.224.97
Punkt: 50.61420,22.96343
Region: UMP-PL-Zamosc
................
ten fragment ulicy nie istnieje, Polna kończy się na skrzyżowaniu z Kochanowskiego
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=50.61403&lon=22.96402&layers=B000000FFFFTFF&mlat=50.61420&mlon=22.96343
................
50.61420, 22.96343, 0,,,Zwierzyniec,error
-------------------------------------------

Koncentrat:
; --- UMP-PL-Katowice ---
;Moniuszki jednokierunkowa (na północ)
50.33932, 18.19404, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
;Kilińskiego jednokierunkowa (na południe)
50.33889, 18.19270, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
;Cicha jednokierunkowa (na północ)
50.33831, 18.19202, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
;Słowackiego jednokierunkowa (na północ)
50.33713, 18.19567, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
;Żwirki i Wigury jednokierunkowa (na południe)
50.33722, 18.19381, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
;Orzeszkowej jednokierunkowa (na południe)
50.33633, 18.19122, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
; --- UMP-PL-Kielce ---
; --- UMP-PL-Opole ---
;Zamkowa jednokierunkowa (na północ)
50.35486, 17.86173, 0,,,Głogówek,error
;Sportowa nie jest przejezdna do Batorego - od markera na zachód przechodzi w chodnik
50.35737, 17.86652, 0,,,Głogówek,error
;Szkolna jednokierunkowa (na południe)
50.35301, 17.86302, 0,,,Głogówek,error
;Batorego i Targowa jednokierunkowe - na północ/wschód
50.35629, 17.86488, 0,,,Głogówek,error
;ten odcinek Mickiewicza to deptak
50.35372, 17.86298, 0,Mickiewicza,,Głogówek,road_cat
;brakuje odcinka ulicy Chopina. Kategoria - droga osiedlowa
50.33958, 18.19493, 0,Chopina,,Kędzierzyn-Koźle,no_road
;Paderewskiego jednokierunkowa (na północ)
50.33985, 18.19749, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
;Bema jednokierunkowa do skrzyżowania z Kościuszki (na południe)
50.34163, 18.20349, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
;Głowackiego jednokierunkowa (na południe)
50.34550, 18.20765, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
;Dzierżonia jednokierunkowa (na zachód)
50.34580, 18.20881, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
;Grunwaldzka jednokierunkowa do skrzyżowania ze Słowackiego (na północ)
50.34560, 18.20605, 0,,,Kędzierzyn-Koźle,error
;Lipowa jednokierunkowa od Dzierżona do Powstańców Śląskich. Kategoria - droga osiedlowa.
50.68057, 18.20825, 0,,,Ozimek,error
;Poranna jednokierunkowa (na zachód)
50.44701, 18.84226, 0,,,Tarnowskie Góry,error
;Słowików jednokierunkowa (na północ)
50.44678, 18.84439, 0,,,Tarnowskie Góry,error
;Ruciana jednokierunkowa (na południe)
50.44564, 18.84592, 0,,,Tarnowskie Góry,error
;PCK jednokierunkowa (na północ)
50.44298, 18.85035, 0,,,Tarnowskie Góry,error
;Mickiewicza jednokierunkowa od Bema do Kościuszki (na północ)
50.44885, 18.85648, 0,,,Tarnowskie Góry,error
;Zwycięstwa jednokierunkowa od skrzyżowania z Dąbrowskiej do Larysza (na południowy zachód)
50.39863, 18.90396, 0,,,Radzionków,error
;ulica pod torami
50.39909, 18.90429, 0,wiadukt,,Radzionków,0x0000
;Chełmska jednokierunkowa (na południowy wschód)
50.40677, 18.90787, 0,,,Radzionków,error
;Franiela jednokierunkowa (na południowy wschód)
50.40666, 18.90727, 0,,,Radzionków,error
;Brzechwy jednokierunkowa (na SW)
50.40444, 18.90573, 0,,,Radzionków,error
;Kruczkowskiego jednokierunkowa (na SE)
50.40561, 18.90578, 0,,,Radzionków,error
;Obrońców Pokoju jednokierunkowa (na SE). Kategoria - osiedlowa/alejka
50.40779, 18.90987, 0,,,Radzionków,error
; --- UMP-PL-Przemysl ---
;niedokładnie narysowana
50.01758, 22.65991, 0,,,Jarosław,error
;Krasińskiego nie jest ciągła, ma przerwę w miejscu oznaczonym markerem. Dodatkowo, nawierzchnia z kostki i jednokierunkowa robi się dopiero od następnego skrzyżowania na wschód.
50.01773, 22.65758, 0,,,Jarosław,error
;Tu nie ma ulicy. Jest chodnik z kostki i bardziej na wschód (między numerami 19 a 21)
50.01811, 22.65715, 0,,,Jarosław,error
;niedokładnie narysowana
50.01612, 22.66379, 0,,Cegielniana,Jarosław,error
; --- UMP-PL-Rzeszow ---
;rondo
50.30343, 21.43087, 0,rondo,,,error
;jednokierunkowa (na wschód)
50.28966, 21.40804, 0,Słoneczna,,Mielec,error
;jednokierunkowa (na północ)
50.28919, 21.40793, 0,Osterwy,,Mielec,error
;od markera jednokierunkowa (na zachód)
50.29128, 21.41089, 0,Matejki,,Mielec,error
;Grzybowskiego nie łączy się w tym miejscu z Matejki.
50.29128, 21.41090, 0,,,Mielec,error
; --- UMP-PL-Zamosc ---
;nawierzchnia z płyt betonowych
50.95644, 23.19159, 0,Stokowa,,,no_road
;ten fragment ulicy nie istnieje, Polna kończy się na skrzyżowaniu z Kochanowskiego
50.61420, 22.96343, 0,,,Zwierzyniec,error
Zgłoszenie zależy od

Komentarz od h007 (h007) - niedziela, 27 wrzesień 2020, 12:40 GMT+1
@30
"Franiela jednokierunkowa (na południowy wschód)"
Nie powinno być odwrotnie?
Komentarz od Rafał Ziarnik (Yaper) - poniedziałek, 28 wrzesień 2020, 10:09 GMT+1
Poniższy punkt jest coś źle narysowany.
Po prawej Krasińskiego narysoawna jest jako ślepy 1way (do osiedla Sterańczaka powinno być 2way).
Po lewej można zmergować te dwa kawałki Krasińskiego. :)

35) other_error (error)
Punkt: 50.01773,22.65758
Region: UMP-PL-Przemysl
................
Krasińskiego nie jest ciągła, ma przerwę w miejscu oznaczonym markerem. Dodatkowo, nawierzchnia z kostki i jednokierunkowa robi się dopiero od następnego skrzyżowania na wschód.
................
lokalizacja na mapie:
https://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=19&lat=50.01762&lon=22.65846&layers=000B000TFFFTFF&mlat=50.01773&mlon=22.65758
Komentarz od Piotr Dulik (Piotr_99) - niedziela, 08 listopad 2020, 21:41 GMT+1
Punkt 30 poprawiłem do stanu faktycznego.

Wczytywanie...