UMP-wrzuty

Profil: Rafał Ziarnik (Yaper)
Imię i nazwisko Rafał Ziarnik
Jabber ID
Grupa globalna Basic
Grupa Projektu Project Managers
Zgłoszenia otwarte 182
Przydzielone do 19
Komentarze 976
Zarejestrowany od 2012-03-16