UMP-wrzuty

Profil: Rafał Ziarnik (Yaper)
Imię i nazwisko Rafał Ziarnik
Jabber ID
Grupa globalna Basic
Grupa Projektu Project Managers
Zgłoszenia otwarte 200
Przydzielone do 24
Komentarze 1202
Zarejestrowany od 2012-03-16