Custom

Z UMP

Pełna rozpiska stosowanych typów na stronie Co-czym.

Szlaki piesze:

"dawniej" oznacza konwencję stosowaną wciąż w nakładce UMP-szlaki

 • Czerwony -> 0x010e00 (dawniej 0x9)
 • Żółty -> 0x010e01 (dawniej 0x6)
 • Zielony -> 0x010e02 (dawniej 0x8)
 • Niebieski -> 0x010e03 (dawniej 0x4)
 • Czarny -> 0x010e04 (dawniej 0xb)
 • Kilka naraz -> 0x010e07 (dawniej 0x5)

Szlaki rowerowe:

 • Czerwony -> 0x010e08 (dawniej 0x2)
 • Żółty -> 0x010e09 (dawniej 0xa)
 • Zielony -> 0x010e0a (dawniej 0x1)
 • Niebieski -> 0x010e0b (dawniej 0x3)
 • Czarny -> 0x010e0c (dawniej 0xc)
 • Inny kolor ->0x010e0d

Morskie:

 • Zalecana trasa -> 0x010f1d
 • Linia nabieżnika -> 0x010f1e
 • Linia rozgraniczenia -> 0x010f1f (dawniej 0x2a)

Inne:

 • Dziwny -> 0x010e0f (dawniej 0x7) (konny, ścieżka dydaktyczna, inne)
 • Ścieżka rowerowa -> 0xd (dawniej najczęściej 0x16)
 • Tunel -> 0xe (dawniej najczęściej 0x7)
 • Tramwaj -> 0x010e10
 • Kolej podziemna -> 0x010e11 (albo rozebrana, przez złomiarzy albo kolejarzy)

(propozycje:)

 • Droga w budowie -> 0x010e12 (było 0x22)
 • Wał (albo mury obronne?) -> 0x010e13 (było 0x22)
 • Kolejka linowa(?) -> 0x010e14

Punkty: (propozycje)

 • Mapa -> 0x011500 (było 0x1605)
 • Zakaz -> 0x011501 (było 0x1710)
 • Remont -> 0x011502 (było 0x1712)


Uwaga:

 • zakresy do wykorzystania (za [1]):
  • siedem linii routowalnych (od 0xd do 0x13)
  • 64 linie definiowane (od 0x010e00 do 0x010e1f i od 0x010f00 do 0x010f1f)
  • 64 punkty definiowane (od 0x011500 do 0x01161f), na razie bez danych adresowych
  • 64 obszary definiowane (od 0x010f00 do 0x01101f)
 • W wersji roboczej (nie-NI) nie pokazują się prawidłowo linie tramwajowe i szlaki (typy 0x010*)
 • W źródłach te typy chowają się bez cząstki "010" (tzn. tylko 0xe00 dla szlaku czerwonego itd.)
 • Wszystkie mają zdefiniowane wyglądy (patrz cvs://narzedzia/ikonki/) i są przetworzone do postaci gotowej do kompilacji oraz obsługiwanej przez MapEdit w plikach zwykłym i topo.