Przykłady dróg

Z UMP

Spis treści

Przykłady oznaczania dróg

Drogi gruntowe

To, że droga oznaczona jest jako gruntowa, nie oznacza że jest przejezdna przez cały rok, niezależnie od opadów atmosferycznych. Jak wiadomo droga gruntowa po kilkukrotnym przejechaniu pojazdów ciężkich podczas deszczów (np traktor, kombajn itp.) nie gwarantuje nadal przejezdności. Odśnieżanie – jeśli w ogóle jest robione – to w ostatniej kolejności.

Kreską 0xa oznaczamy drogi gruntowe, po których możliwe jest swobodne przemieszczanie się samochodem osobowym.


Kreską 0xa oznaczamy również drogi gruntowe leśne o stanie nawierzchni umożliwiającym swobodną jazdę samochodem osobowym.

Ścieżki

Kreską 0x16 oznaczamy wszelkiego rodzaju chodniki piesze i schody, gdzie przejazd samochodem osobowym jest zakazany lub niemożliwy oraz ciągi pieszo-rowerowe (Na ścieżki rowerowe mamy osobny typ – 0xd).

Kreską 0x16 oznaczamy również drogi po których przejazd samochodem osobowym może stanowić problem i ten stan jest raczej stały, niezależny od pogody. O tym, czy daną drogę kwalifikujemy jako 0x16, decyduje nie tylko jej szerokość, lecz również stan nawierzchni. Drogi, które mają szerokość wystarczającą do przejechania samochodem osobowym a nawierzchnię mocno utrudniającą przejazd, rysujemy kreską 0x16 i jako nazwę wpisujemy {4x4}


Należy pamiętać, że poza powyższymi wskazówkami należy również kierować się zdrowym rozsądkiem.

Wątpliwości i zdrowy rozsądek

Przykład drogi kwalifikującej się do (0x16 4x4), czyli zdecydowanie nie dla ruchu samochodowego. Skrzyżowanie widoczne z obu stron – niestety nie ująłem drogi podporządkowanej – pięknego asfaltu, który kończy się dokładnie w miejscu skrzyżowania, później wchodzi do lasu, do którego z zasady nie można wjechać, a szlaban przypomina o tym. Gruntowa może być co najwyżej 0x0a (jest 0x16 4x4), asfalt to 0x06, mimo znaków sugerujących inne klasy dróg. Nigdy w tym miejscu to się nie zmieni, a pieniądze w znaki dalej będą ładowane, o ile lokalne władze nie zmienią klas dróg, a takich przypadków dookoła Lublina jest bardzo, bardzo dużo.

Inne skrzyżowanie – piękny asfalt jest podporządkowany drodze gruntowej (szuter), która za chwilę (w prawo) przechodzi w piękną drogę leśną. Mimo różnicy w nawierzchniach, ale i klasie dróg gruntowa pozostaje jako 0x0a, asfalt jako 0x06.