UMP:Informacje prawne

Z UMP

Tu znajdziesz szczegóły - jak UMP ma się do RODO i na odwrót.

Streszczenie

  • Kontaktować się z nami możesz pod imieniem (i nazwiskiem), a możesz pod pseudonimem lub całkiem anonimowo.
  • Jeśli już podajesz swoje dane osobowe, to sam fakt ich podania jest zgodą na ich przetwarzanie (zarejestrowanie i ewentualne użycie w zakresie zgłoszenia), czyli używać ich będziemy wyłącznie do komunikacji z Tobą w kwestiach mapowych. Nie jest to zgodą na marketing - pomijając, że tego nie robimy.
  • Zgodnie z dobrymi praktykami nasze serwery zapiszą Twój adres IP, co też jest daną osobową, ale do niczego tego nie wykorzystamy (pewnie nawet nie przeczytamy, mamy ciekawsze rzeczy do roboty).

A teraz najlepsze: UMP nie podlega pod RODO, ponieważ przetwarzamy dane osobowe jako osoba fizyczna w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Jesteśmy wszak znajomymi, a nie sprzedawcą i klientem!

A teraz "formalnie"

Uznaje się, że administratorem danych osobowych Projektu Mapowego UMP jest grupa osób prywatnych, nazywana niżej Grupą UMP. Grupa UMP nie ma umocowania prawnego, kierownictwa ani określonej struktury. Grupa UMP nie prowadzi działalności komercyjnej.

Najważniejsze wymagane przez RODO dokumenty znajdziesz niżej:

  • Analiza przetwarzania danych osobowych - zawiera rejestr zbiorów danych osobowych, rejestr podmiotów przetwarzających, opis zabezpieczeń, analiza ryzyka, opis procedury zgłaszania naruszeń, opis stosowania ciasteczek
  • Rejestry czynności przetwarzania i upoważnień do przetwarzania danych.

Z analizy ryzyka przetwarzania wyszło, że żadna czynność nie jest wysokiego ryzyka, a więc nie ma kolejnych wymogów, w szczególności ograniczania tego ryzyka, oceny skutków, zawiadamiania osób o takim ryzyku ani o ewentualnym naruszeniu bezpieczeństwa danych, że nie wspomnę o konsultacjach z organem nadzorczym (PUODO).