Udostepniamy

Z UMP

Kto grzecznie zapytał i dostał pozwolenie na skorzystanie.

kto kiedy odpowiedź na co
... uzupełnić......
Pinxisse.pl 18.11.201022.11.2010, 13:35 numeracja budynków przepisywana ręcznie do własnego zasobu
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 6.07.20112011-07-06 16:43 tablice informacyjne ścieżek rowerowych

Kto nie zapytał, a korzysta ;-)

  • Locus (pokazywaczka map na Androida)
  • MOBAC (tworzy atlasy do TrekBuddy)
  • Loadstone (aplikacja ułatwiająca orientację przestrzenną osobom z dysfunkcją wzroku)
  • Yanosik (ostrzeganie drogowe - UMP jako podkład pomagający w orientacji?)