Zmiana edytora tekstu w systemie linux

Z UMP

Zmiana edytora tekstu

Aby zamiast edytora tekstu VIM pojawiał się nam inny edytor bardziej przyjazny dla nas należy wydać polecenie:

export EDITOR=`which ...`


W miejsce ... wpisujemy nazwę naszego ulubionego edytora taktów. Na przykład:

export EDITOR=`which kwrite`

Zmiana edytora tekstu trwa do zakończenia sesji konsoli. Po zamknięciu i ponownym uruchomieniu konsoli należy ponownie wpisać powyższe polecenie.