UMP:Informacje prawne

Z UMP

(Przekierowano z GDPR)

Uznaje się, że administratorem danych osobowych Projektu Mapowego UMP jest grupa osób prywatnych, nazywana niżej Grupą UMP. Grupa UMP nie ma umocowania prawnego, kierownictwa ani określonej struktury. Grupa UMP nie prowadzi działalności komercyjnej.

TBC