OpenStreetMap

Z UMP

OpenStreetMap (w skrócie: OSM) – projekt internetowy, którego celem jest opracowanie przez uczestników dostępnej bezpłatnie mapy całej kuli ziemskiej.


Projekt powstał w 2004 r. Założycielem był Stev Coasta. Rozwojem projektu zajmuje się OpenStreetMap Foundation, zarejestrowana w 2006 r. Liczba uczestników projektu przekroczyła w 2009 r. 100 tys.

Linki wewnętrzne

Linki zewnętrzne

Serwisy korzystające z danych OSM, ale pobierające dane rzadko:

Zamęt z ukrywaniem danych w OSM

Zmiana licencji wymusiła m.in. skasowanie danych pochodzących z UMP - decyzja OSMF. Mimo tego OSM Polska broniło się mocno - balrog pytał indywidualnie edytorów, czy zgadzają się zostawić swoje rysowanie w OSM. Niektórzy się zgodzili, ale nie ujawnił którzy.

16 lipca 2012 boty zaczęły działanie, 17-go okazało się, że kasują nieco za dużo [1] [2], zatrzymano je [3].