OSM-zezwolili

Z UMP

Osoby które są autorami w OSM i zezwoliły na wykorzystanie ich danych w projekcie UMP:l

kendzi (http://www.openstreetmap.org/user/kendzi/) FS#12838p2

marimil (http://www.openstreetmap.org/user/marimil)

Władysław Komorek - zezwolił: