Przykłady dróg

Z UMP

Przykłady oznaczania drógNależy pamiętać, że poza powyższymi wskazówkami należy również kierować się zdrowym rozsądkiem.