Przykłady dróg

Z UMP

Spis treści

Przykłady oznaczania dróg

Drogi asfaltowe/inne nawierzchnie

Każda droga asfaltowa/z kostki może być traktowana różnie zależnie od tego jaką pełni funkcję. Teoretycznie minimum to typ 0x06, ale można drogę osiedlową, zwłaszcza, jeżeli jest to kostka i/lub jest pełno progów zwalniających, zrobić w drodze wyjątku 0x07. O typie decyduje pełniona funkcja, mniejszy wpływ ma liczba/szerokość jezdni oraz nawierzchnia. Jeżeli droga krajowa jest zniszczona to nie przenosimy ruchu na drogi osiedlowe, bo nie są one przeznaczone do obsługi ruchu krajowego mimo mniejszej liczby dziur.

Pierwsza droga jest drogą krajową (DK12 na wschód od Radomia w kierunku na Lublin) czyli typ 0x03 lub 0x04 zależnie od aktualnego stanu, ale jeżeli powstanie równolegle droga ekspresowa/autostrada to droga zostanie zdegradowana nawet do 0x05, poniżej 0x05 nie powinna spaść.

Drugi przykład - ulica w Warce - patrząc na asfalt - 0x06, ale można podnieść do 0x05 jeżeli ulica pełni funkcję ulicy zbiorczej na danym obszarze lub wyjątkowo obniżyć do 0x07 o ile wiemy, że jest tam pełno garbów/progów zwalniających.

Trzeci przykład - ulica w Lublinie - nowo budowane osiedle - kostka sugeruje 0x07, ale zdecydowanie 0x06. Nie powinniśmy wychodzić ponad 0x06. Jedyny przypadek, gdy ulica z kostki może mieć wyższą klasę/kategorię to wtedy, gdy ulice są z kostki dookoła i musimy którąś wyróżnić, by zasugerować prowadzenie routingu (patrz: Wrocław, niektóre zabytkowe centra miast).

Czwarty przykład - droga między polami w Lublinie - można dać 0x06 lub 0x05 jeżeli ma być traktowana jak zbiorcza mimo, że jest wąska. 0x07 tylko wtedy, gdy w pobliżu są trasy alternatywne, a nawigacja mogłaby tędy prowadzić mimo dania tamtym nitkom jezdni typu 0x05.

Drogi gruntowe

To, że droga oznaczona jest jako gruntowa, nie oznacza że jest przejezdna przez cały rok, niezależnie od opadów atmosferycznych. Jak wiadomo droga gruntowa po kilkukrotnym przejechaniu pojazdów ciężkich podczas deszczów (np traktor, kombajn itp.) nie gwarantuje nadal przejezdności. Odśnieżanie – jeśli w ogóle jest robione – to w ostatniej kolejności.

Kreską 0xa oznaczamy drogi gruntowe, po których możliwe jest swobodne przemieszczanie się samochodem osobowym.


Kreską 0xa oznaczamy również drogi gruntowe leśne o stanie nawierzchni umożliwiającym swobodną jazdę samochodem osobowym. Jeżeli droga leśna jest niedostępna dla ruchu publicznego to dajemy jej ograniczenia w ruchu dla pojazdów mechanicznych pozostawiając tylko dozwolony ruch pieszy i rowerów.

Jeżeli mamy wątpliwości czy dać 0x0a, czy 0x16 {4x4} lepiej dać drogę dla pojazdów 4x4.

Ścieżki

Kreską 0x16 oznaczamy wszelkiego rodzaju chodniki piesze i schody, gdzie przejazd samochodem osobowym jest zakazany lub niemożliwy oraz ciągi pieszo-rowerowe (Na ścieżki rowerowe mamy osobny typ – 0xd).

Kreską 0x16 oznaczamy również drogi po których przejazd samochodem osobowym może stanowić problem i ten stan jest raczej stały, niezależny od pogody. O tym, czy daną drogę kwalifikujemy jako 0x16, decyduje nie tylko jej szerokość, lecz również stan nawierzchni. Drogi, które mają szerokość wystarczającą do przejechania samochodem osobowym a nawierzchnię mocno utrudniającą przejazd, rysujemy kreską 0x16 i jako nazwę wpisujemy {4x4}. W lesie wszystkie drogi niezależnie od nawierzchni są niedostępne dla ruchu poza nielicznymi przypadkami - jeżeli rysujemy drogi inne niż 0x16 {4x4} zadbajmy o restrykcje dla pojazdów mechanicznych, szlabany.


Należy pamiętać, że poza powyższymi wskazówkami należy również kierować się zdrowym rozsądkiem.

Wątpliwości i zdrowy rozsądek

Przykład drogi kwalifikującej się do (0x16 4x4), czyli zdecydowanie nie dla ruchu samochodowego. Skrzyżowanie widoczne z obu stron – niestety nie ująłem drogi podporządkowanej – pięknego asfaltu, który kończy się dokładnie w miejscu skrzyżowania, później wchodzi do lasu, do którego z zasady nie można wjechać, a szlaban przypomina o tym. Gruntowa może być co najwyżej 0x0a (jest 0x16 4x4), asfalt to 0x06, mimo znaków sugerujących inne klasy dróg. Nigdy w tym miejscu to się nie zmieni, a pieniądze w znaki dalej będą ładowane, o ile lokalne władze nie zmienią klas dróg, a takich przypadków dookoła Lublina jest bardzo, bardzo dużo.

Inne skrzyżowanie – piękny asfalt jest podporządkowany drodze gruntowej (szuter), która za chwilę (w prawo) przechodzi w piękną drogę leśną. Mimo różnicy w nawierzchniach, ale i klasie dróg gruntowa pozostaje jako 0x0a, asfalt jako 0x06.