Tory

Z UMP

Rysowanie torów kolejowych

Pole "all elements are extended up to:"
Pole "all elements are extended up to:"

Tory rysuje się jak zwykłe drogi. Na przecięciach z drogami (ulicami, ścieżkami) nie wstawia się węzłów (nie robi się skrzyżowania), nie wstawia się też żadnego znacznika.

Żeby tory były widoczne w różnych powiększeniach, w okienku "Object Properties" na zakładce "Elements" w polu "all elements are extended to levels up to" wpisujemy "2". W źródłach się potem pojawi linijka "EndLevel=2". Dla torów nieużywanych albo mało ważnych użyj wartości 1.

Odbiorniki pokazują linie kolejowe przy skali co najwyżej 300-500 metrów. To ich błąd, nie nasz.