Znaczniki

Z UMP

Znaczniki to wszelkie symbole "specjalne", które umieszczamy na mapie w celu zasygnalizowania pewnej sytuacji związanej z routingiem -- albo kierowcom, którzy mapę będą oglądali w odbiorniku i taki specjalny symbol zobaczą (np. dotyczący zakazu wjazdu albo remontu), albo edytorom mapy, w celu unikania błędów rysowania prowadzących w rezultacie do błędnego routingu. Te pierwsze rysowane są "słoneczkami", drugie -- "bojkami". Wszystkie one są reprezentowane symbolami POI "normalnie" zarezerwowanymi do wykorzystania w mapach morskich.

Spis treści

Kółka

 • Znaczniki umieszczane na skompilowanej mapie (kółka, słoneczka):
  • ZAKAZ (czerwone, kod 0x1710) tam, gdzie nie da się przejechać -- szlaban, brama, zakaz wjazdu, itp. To może być też wjazd do rezerwatu. UWAGA! -- taki zakaz ma jedynie funkcję informacyjną (jest widoczny na mapie), ale nie ma wpływu na wyliczanie trasy przez odbiornik. Do tego stosujemy odpowiednie restrykcje w zakładce "Routing" odpowiedniego elementu (drogi, ścieżki, itp.).
  • SPRAWDZ (zielone, kod 0x1711) Stawiamy tam, gdzie chcemy innym (edytorom, użytkownikom) zwrócić uwagę na miejsce wymagające sprawdzenia. W opisie powinno być zwięźle opisane o co chodzi, np. "wiadukt?" albo "skrzyżowanie?", "koniec drogi?", itp. itd. Liczymy na to, że ktoś przejeżdżający obok takiego miejsca zwróci na nie uwagę i via FlySpray lub emailem poinformuje nas o tym, jak jest w rzeczywistości.
  • REMONT (żółte, kod 0x1712) z nazwą zawierającą FS#XXXX (odnośnik do zgłoszenia remontowego w systemie FlySpray) oraz planowaną datą zakończenia (np. "do 2008.06.30"). Zajrzyj też dwa akapity niżej.

Bojki

Tego typu znaczniki ("słupki") nie trafiają do skompilowanej wersji mapy, natomiast używane są w źródłach mapy do zaznaczania pewnych faktów, które pozwalają zachować jej mapy i wykrywać potencjalne błędy rysowania, np. niedociągnięcie drogi do węzła, co skutkuje brakiem połączenia i powstaniem "ślepej", mimo że na mapie wygląda jakby drogi się stykały i edytorowi wydaje się, że wszystko jest w porządku. Innym przypadkiem specjalnym jest przecinanie się dróg bez połączenia, co z jednej strony może oznaczać błąd rysowania (brak punktu łączącego w miejscu przecięcia), z drugiej -- być poprawnie odwzorowaną sytuacją, jeśli drogi przecinają się na różnych poziomach (wiadukt, tunel), albo z powodu istniejących zakazów skrętów (gdy np. całe skrzyżowanie ma rozrysowane odpowiednie pasy skrętów i w miejscu przecięcia skręt nie jest możliwy).

Wspomniane błędy lub potencjalne błędy są sprawdzane na etapie dodawania informacji o routingu przez program netgen. Wykrywane są wówczas ślepe końce oraz przecięcia dróg bez punktu łączącego je. Z punktu widzenia UMP-a ważne jest zaznaczenie ślepych tam, gdzie kończą się zbyt blisko innych dróg i istnieje możliwość zrobienia niechcianej ślepej ulicy tam, gdzie tak naprawdę istnieje połączenie i automatyczne wykrywania/raportowanie o śleych końcach ma za zadanie wykryć właśnie takie przypadki. Celem stawiania bojek jest "zamaskowanie" miejsc, które są narysowane poprawnie, więc jeśli w rzeczywistości nie ma połączenia i droga rzeczywiście się kończy, należy albo dodać bojkę "ślepy" (czerwona), albo dorobić kawałek chodnika, jeśli jest to kilkumetrowa przerwa i pieszy/rower przejdzie, ale samochody nie mogą. Jeśli nie wiemy tego na 100%, ale przyjrzeliśmy się i na 90% nie brak tam połączenia (albo netgen raportuje potencjalne skrzyżowanie w polu - ulicy z samej sobą), to zamiast czerwonej należy postawić wielokolorową (WATPLIWY). Jeśli nie wiemy czy połączenie jest czy go nie ma - lepiej nie stawiać nic. Wtedy netgen przy każdym sprawdzaniu będzie nam (i innym edytorom) sygnalizował to miejsce i jest szansa, że ktoś to wreszcie sprawdzi i poprawi (zobacz też opis bojki SPRAWDZ w dalszej części tekstu).

Ponadto jeśli jakaś ulica na pewno jest ślepa, bo się kończy np. zabudową, płotem, torami kolejowymi, skarpą itp., to mimo braku ostrzeżenia także warto postawić czerwoną bojkę dla zaznaczenia tego faktu, choć nie jest wymagana "z automatu".

Czyli - SLEPY oznacza, że na 100% nie ma połączenia, a droga/ulica/chodnik się kończy w tym miejscu, WATPLIWY - że połączenia na pewno nie ma, ale nie jesteśmy pewni co do kontynuacji drogi (bo nam się w tym miejscu skończył ślad albo z innego powodu).


Analogicznie -- w miejscach przecięcia 2 dróg, gdzie rzeczywiście nie ma połączenia między nimi (np. wiadukt) należy postawić bojkę zieloną (WIADUKT), maskującą takie przecięcie.

UWAGA: Pod żadnym pozorem nie wolno stawiać słupków WIADUKT czy SLEPY "dla uciszenia netgena", bez sprawdzenia w terenie.

Szczegóły stosowania słupków:

 • WIADUKT (zielony, kod 0x1709) - stawia się w miejscach, gdzie drogi przecinają się bez możliwości przejazdu z jednej drogi na drugą:
  • skrzyżowania wielopoziomowe (wiadukty)
  • skomplikowane skrzyżowania, gdzie różne możliwości skrętów są rozrysowane łącznikami, które się krzyżują bez połączeń.
  • bojki nie stawia się na miejscu przecięcia drogi z koleją.
 • SLEPY (czerwony, kod 0x1708) - stawia się w miejscach, gdzie jest w świecie rzeczywistym koniec drogi, gdzie nie ma kontynuacji w postaci np. ścieżki. Do nazwy można wpisać "brama zakładu", "mur" itp. W przypadku prawdziwej ślepej, która kończy się dla samochodów, ale nie dla pieszych, bo chodnikiem można przejść dalej np. do drogi głównej, zamiast postawienia bojki warto narysować kawałek chodnika.
 • WATPLIWY albo NIE_WIEM (kolorowy, kod 0x170d) tam, gdzie trzeba by sprawdzić w terenie. Zazwyczaj stawiamy na miejscu, gdzie kończy się nasz ślad (track), bo dalej nie jechaliśmy. Można do nazwy wpisać na przykład "kontynuuje". Bojką tą też możemy zaznaczać końce dróg przerwanych z powodu remontu, choć do tego lepsza jest bojka REMONT.
 • WERYFIKOWAC (czarny, kod 0x170a) tymczasowo tam, gdzie nie wiemy, czy ma stać SLEPY czy WATPLIWY. W czasie przejścia z poprzedniego systemu zaznaczania na system nowy wszystkie dotychczasowe bojki "SLEPY" zostaną/zostały przefarbowane na kolor czarny. Tej bojki nie należy stosować podczas rysowania, natomiast należy je przekształcać na SLEPY lub WATPLIWY, jeżeli wiemy.
 • UWAGA (żółty, 0x170b) tam, gdzie chcemy zostawić innym edytorom ostrzeżenie, żeby nie poprawiali "bo się wydaje że jest źle", bo właśnie że jest dobrze, choć dziwnie. W opisie umieszcza się tekst szczegółowy: "tu nie ma bankomatu, chociaż na spisach jest", "te drogi się nie stykają" albo wezwanie "niech ktoś uprości te krzyżówki".


Remonty

Słoneczko oznaczające remont pełni również funkcję maskowania ślepych końców (taką samą jak czerwony lub wielokolorowy słupek), więc w przypadku robienia zmian remontowych polegających na rozcięciu ulicy i odsunięciu jej końca od innej (bo np. zrobiono głęboki wykop, albo po prostu całkowicie zamknięto jakąś drogę, także dla pieszych), w takich miejscach zamiast stawiania słupka warto zamaskować ten tymczasowy ślepy koniec bojką remontową z odpowiednim numerem. Zaletą jest to, że po zakończeniu remontu i "sprzątaniu" po mnim na mapie łatwiej będzie znaleźć takie miejsce i zastanowić się jak powinno wyglądać w rzeczywistości - czy po przebudowie powstała ślepa, czy jednak połączyć ją ponownie do skrzyżowania.

Krótkie remonty

Dla remontu małej wagi np: budowy ronda możemy posłużyć się terminem "krótki remont". Rysując w ME, dodajemy tylko termin zakończenia inwestycji w polu komentarza linii. Po zakończeniu zostanie wysłana stosowna informacja na listę o końcu remontu. Przykładowa składnia daty i treści:

Termin:20201231: Podłączanie Szwoleżerów do Projektowanej