Ścieżki rowerowe

Z UMP

Coraz więcej ścieżek rowerowych w miastach zaczyna generować dziwne problemy. Ustalenia giną na liście więc czas je zebrać.

Spis treści

Problemy

Dojazd do POI

Podstawowy problem to to, że urządzenia garmina na końcu trasy prowadzą po wszystkich drogach bez względu na to czy tam są zakazy czy też nie ma. Powoduje to problem wyznaczenia trasy po ścieżce rowerowej jeśli ta jest w pobliżu punktu docelowego, w sytuacjach granicznych droga ścieżka może być bardzo długa.

Jak z tego wybrnąć:

  • POI stawiać przy drodze (pomiędzy ścieżką a drogą)
  • dawać chodniki łączące drogę z POI

Routing rowerowy

Nieoptymalne trasy dla rowerów na odbiornikach. Problem jest znany i niestety z naszej strony niewiele możemy na to poradzić. W trasach generowanych na www mamy większe możliwości i przez to trasy są lepsze.

Nieprzestrzeganie restrykcji

Niektóre odbiorniki (nuvi 2495) przy ponownym przeliczaniu pomijają parametry routingu dla ścieżek rowerowych. Powoduje to w określonych przypadkach generowanie "skrótu" którym nie pojedziesz.

Ustalenia i zalecenia

do uzupełnia

  • Ścieżki rowerowe wyznaczone na części jezdni po przez wymalowanie pasów rowerowych w obu kierunkach, rysujemy jako nałożenie ścieżki rowerowej z drogą.
  • Kontrapasy (tj droga jednokierunkowa z dodatkowym pasem rowerowym dla kierunku przeciwnego) rysujemy:
  • jako osobna droga rowerowa (z napisem {kontrapas})
  • jako nałożenie ścieżki rowerowej z drogą.
w obu przypadkach, kontrapasy powinny mieć oznaczony kierunek.
wyjątkowe skrzyżowanie ścieżki i ulicy
wyjątkowe skrzyżowanie ścieżki i ulicy
  • ścieżki rowerowe na skrzyżowaniu powinny tworzyć osobne skrzyżowanie (z drogą którą przecina) - wcześniej rysowaliśmy ścieżki zbiegające się w punkcie skrzyżowania dróg samochodowych.
Jedynie wyjątkowo, gdy rysowana ścieżka przebiega blisko drogi i węzeł skrzyżowania z boczną ulicą wypadałby zbyt blisko (poniżej ok.5,4m) punktu skrzyżowania dróg samochodowych, dopuszczalne jest scalenie obu skrzyżowań.

Czego nie rysujemy jako 0xd?

  • chodnik oznaczony C-16 (droga dla pieszych) + tabliczka "nie dotyczy rowerów"