Adresacja budynków

Z UMP

Spis treści

Wstęp

Możliwości wyszukania w garminie ograniczone są do zakresów liczbowych, w nowszych wersjach firmware pojawiła się możliwość wyszukiwania adresów punktowych z możliwością wprowadzenia liter np 1A.

Niestety adresacja punktowa wymaga kompilatora w wersji NT (a takiego nie mamy).


Nie tylko dla garmina przygotowujemy gotowe mapy a możliwości są różne w niektórych kompilacjach wyszukiwać można po adresach wskazanych w POI a w innych wystarczy do budynków (POLYGON) przypisać adres aby dał się znaleźć, a jeszcze w innych działają obie opcje.

Polygony

Uwaga

To jest propozycja, w fazie planowania bądź częściowego wdrożenia.

zwane plackami.

Budynki mieszkalne z typem 0x13

Do tej pory na budynkach umieszczaliśmy nazwę tego obiektu bądź różne wariację adresu tj nazwa ulicy nr lub sam nr domu. Dlatego tez proponuję ustandaryzować dane umieszczane na tych budynkach

W Label= umieszczamy nazwę obiektu bądź pusta jeśli takowej brak a w tagach HouseNumber= pełny nr domy a w StreetDesc= nazwę ulicy.

W ME po wybraniu typu mapy uniwersalna bądź navitel możemy te dane uzupełniać we właściwościach budynku (zakładka Address) pola Number i Street. Ulicę można przypisać kilku budynkom na raz (po zaznaczeniu prawym myszy Modify>Postal Adress>Street)


Dla ułatwienia wprowadzania i poprawy istniejących już opisów dopuszczalne jest odseparowanie nazwy ulicy od nr znakiem "@" i umieszczenie jej w opisie budynku

Label=Mickiewicza@13A

Znak "@" jest przy okazji znacznikiem, że w nazwie obiektu znajduję się tylko i wyłącznie adres.

Budynki takie proponuje umieszczać w plikach MIASTO.budynki.txt (to dla miast które mają własne pliki) albo odpowiednio POWIAT.budynki.txt OBSZAR.budynki.txt (ale już z właściwym wpisem Miasto)

W przyszłości po okresie przejściowym narzędzia mają zmieniać notacje ulica@nr w źródłach na osobne tagi. Jeśli taka będzie wola edytorów.

Korzyści dla garmina

W opisach obiektów można używać specjalnych kodów ukrywających tekst po lewej albo prawej stronie (w MapSource nie dzałają te kody) więc podczas kompijacji proponuję w plikach budynki zamieniać Label=<1>@<2> na Label=<1>~[0x1e]<2>

POI

Uwaga

To jest propozycja, w fazie planowania bądź częściowego wdrożenia.

Niektóre adresy dostajemy (bądź będziemy dostawać) w postaci punktów i tu też przydało by się ustandaryzować jak je umieszczać, proponuję zatem POI (zapis MP)

Type=0xf800
Typ=ADRES
Label= <pusty>
HouseNumber= <pełny nr domy> 
StreetDesc= <nazwa ulicy>
Miasto= <miasto>

Dla wsi bez nazw ulic StreetDesc bez wartości bądź Miasto

Dane zapisywane są w formacie PNT

Nazwa pliku OBSZAR.budynki.pnt POWIAT.budynki.pnt

POI czy placki

Uwaga

To jest propozycja, w fazie planowania bądź częściowego wdrożenia.

Obie formy można zmienić jedną w drugą jednak przy poi mamy możliwość tylko bardzo orientacyjnego wyglądu budynku w postaci kwadratu.

Budynki w nawigacjach navitelopodobnbych mają dodatkową zaletę ponieważ nie zaśmiecają funkcji "wyszukaj w pobliżu" wpisami adresowymi.

Dobrze by było nie powtarzać POI i placków.