Ciągłość klas

Z UMP

Spis treści

Ciągłość klas

Każda droga na mapie otrzymuje na etapie kompilacji określoną klasę (wartość od 0 do 4, gdzie 4 to droga najważniejsza). Garminy są bardzo wrażliwe na ciągłość tych klas, a brak ciągłości często skutkuje bardzo fantazyjnym wyznaczaniem tras. Większość typów dróg (0x1-0x7, 0xd) ma przypisaną klasę na stałe, a część obiektów (ronda, rampy, łączniki, tunele) ma ustalaną klasę automatycznie, w zależności od obiektów które łączą (dzięki temu nie musimy pamiętać aby rondom i rampom nadawać klasę). Aby zapewnić ciągłość klas musimy odpowiednio rysować wszelkie łączniki i serwisówki łączące ze sobą drogi. Ogólna zasada jest taka, że łącznik pomiędzy drogami (o ile nie jest rondem, rampą, łącznikiem czy tunelem) powinien być narysowany typem jednej z dróg, które łączy.

Jak rysować

Kilka przykładów aby zilustrować ten mętny opis:

1) http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=51.75659&lon=19.4363&layers=B00000FTF&mlat=51.75654&mlon=19.43413. Droga oznaczona wskaźnikiem łączy drogę o typie 0x3 (aleja Włókniarzy) z drogą typu 0x4 (aleja Bandurskiego), tworząc oficjalny łącznik pomiędzy nimi. Oznacza to, że ten łącznik nie może być narysowany typem niższym niż 0x4 i tak jest w tym momencie. Można też zamiast typu 0x4 użyć rampy, ale tutaj ze względu na komunikaty nie stosuje się tego.

2) http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=17&lat=51.75515&lon=19.43016&layers=B00000FTF&mlat=51.75637&mlon=19.42930. Ten łącznik narysowany jest rampą, ale jeśli chcielibyśmy użyć normalnej drogi, musiałaby ona być typu 0x5, bo istnieje tutaj zjazd z drogi typu 0x4 na 0x5.

3) Prawoskręty tego typu http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=51.74797&lon=19.40747&layers=B00000FTF&mlat=51.74827&mlon=19.40682 również muszą być rysowane typem nie niższym niż drogi które łączą (tutaj 0x5). Narysowanie go niższym typem (np. 0x6) jest błędem.

4) W podobny sposób należy traktować bezkolizyjne objazdy rond http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=19&lat=52.03794&lon=20.41789&layers=B00000FTF&mlat=52.03798&mlon=20.41687.

5) Z tego samego powodu droga łącząca autostradę a2 z DW470 jest narysowana typem 0x4 (http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=15&lat=52.13462&lon=18.58727&layers=B00000FTF&mlat=52.13509&mlon=18.58538), chociaż formalnie nie jest to droga wojewódzka. Ponieważ jest to droga oficjalnie łącząca drogę wojewódzką z autostradą należy ją narysować tak aby nie powstała dziura w klasie co stałoby się jeśli narysowana byłaby typem niższym.

6) To http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=18&lat=51.10749&lon=17.03917&layers=B00000FTF&mlat=51.10760&mlon=17.03833 na dzień dzisiejszy (24.01.2013) jest błędem, bo dwie drogi typu 0x4 (klasa 2) są połączone typem 0x6 (klasa 0), czyli mamy piękną dziurę w klasie.

Jak NIE rysować

Poniżej kilka przykładów z komentarzem - jak nie rysować.

Przykład nr 1

Grafika:Ciaglosc-klas-001.png Połączenie pomiędzy drogami "czerwonymi" powinny zostać wykonane również drogami czerwonymi lub rampą. Jeżeli jest skrzyżowanie bezkolizyjne dróg typu 0x03 lub 0x04 to połączenie między nimi też ma być tym samym typem.

Przykład nr 2

Grafika:Ciaglosc-klas-002.png Sytuacja analogiczna - zjazdy powinny zostać wykonane tym samym typem.

Przykład nr 3

Grafika:Ciaglosc-klas-003.png Skrzyżowanie dwóch różnych klas dróg - połączenie powinno zostać wykonane w klasie nie niższej niż mniej ważna droga.

Przykład nr 4

Grafika:Ciaglosc-klas-004.png Najbardziej krytyczny przykład - pomiędzy drogami krajowymi DK88 i DK78 wykonane drogą residental 0x06 - routing będzie omijał to skrzyżowanie. Połączenie powinno być tą samą klasą drogi co obie drogi krajowe lub rampą.