Do sprawdzenia w terenie

Z UMP

Spis treści

Wprowadzenie

Mimo zasad rysowania "tylko to, co się zobaczyło na własne oczy" część danych jest narysowana "na ślepo", na podstawie doniesień prasowych i dokumentacji budowlanej (w szczególności nowe obwodnice miast), albo dostępnych spisów (na przykład karty.pl). Takie elementy nanosimy, ale oznaczając ich niepewność. Takie miejsca wymagające sprawdzenia w terenie można oznaczać na dwa sposoby - znakiem zapytania w nazwie (o czym więcej informacji poniżej) oraz specjalnym typem bojki "SPRAWDZ". Stosowanie bojki ma tę zaletę, że w jej opisie możemy umieścić dowolne informacje, np. "przebieg drogi", "numer posesji", "nazwa?", "zaplanowana czy istnieje?", itp. itd. Jeśli wątpliwe miejsce autor oznaczył wyłącznie znakiem zapytaia w nazwie, musimy się domyślać co z tym miejscem jest nie tak i co sprawdzać -- z reguły położenie/istnienie w rzeczywistości, ale może być różnie.

Jak oznaczać

Znakiem zapytania. W razie wątpliwości co wymaga sprawdzeniaa - także bojką "SPRAWDZ" z odpowiednim opisem w nazwie.

Ulice

Dużo nowych ulic można znaleźć w BIP-ach (Biuletynach Informacji Publicznych) wielu miast. Najczęściej jest tam mapka sytuacyjna nowej ulicy, z rzadka określenie słowne. Dodajemy, nawet jeśli "ulica" w terenie jest co najwyżej jedynie przedeptem. Jeśli w ogóle na wielkiej łące zaplanowano osiedle, to ulice można naszkicować używając typu drogi "w budowie" (niebieski przerywany).

Label=Dzwonkowa {?}

W ten sposób dana Dzwonkowa jest do znalezienia tak samo jak inne Dzwonkowe, co najwyżej pokazując "{?}" lub "(?)" przy nazwie. Gdyby zastosować zapis

Label=Dzwonkowa?

to by były zaproponowane dwie różne ulice ("Dzwonkowa" i "Dzwonkowa?"), i szukający by musiał próbować obu.

Patrz na stronie o nazywaniu ulic.

Punkty

Po prostu umieszczamy znak zapytania w nazwie, dobrze jeśli w formie podobnej do ulic:

Label=Euronet {? 24h}

ale w tym momencie to niestety nie poprawia wyszukiwania - w odbiornikach ręcznych nadal "Pekao" oraz "Pekao {24h}" to różne punkty, i trzeba próbować kilku list dla wyszukania najbliższych propozycji. Odbiorniki samochodowe mają jedną listę wyszukanych punktów. Dopuszczalna jest więc forma uproszczona:

Label=Euronet?

Patrz na stronie o nazywaniu punktów.

Jak sprawdzać

Takie miejsca można obejrzeć na www pod tym adresem.


Windows - kliknąć w katalogu UMP-* skrypt wyciag_niepewne.bat. Mięsko to ciąg poleceń grep:

  1. punkty ze znakiem zapytania (w nazwie czy adresie)
  2. przystanki ZTM z @ (położenie na bazie opisu ZTM)
  3. ulice ze znakiem zapytania w nazwie
  4. punkty typu SPRAWDZ (słoneczka)
  5. punkty typu WATPLIWY (kolorowe słupki) (wyłączone w cvs)
"%ump%\narzedzia\grep" -h \? src\*.pnt | "%ump%\narzedzia\grep" -v php\? | "%ump%\narzedzia\grep" -v -f niemaich >> znaki
"%ump%\narzedzia\grep" -h [\!] src\*ZTM*.pnt | "%ump%\narzedzia\grep" -v -f niemaich >> znaki
"%ump%\narzedzia\grep" -h Label=.*? -A4 src\*.ulice.txt -A4 src\*.drogi.txt | "%ump%\narzedzia\gawk" "BEGIN {FS=\"=\";};/Label=/{nazwa=$2/Data0=/{split($2,wsp,\",\")};sub(/\(/,\"\",wsp[1]);sub(/\)/,\"\",wsp[2]);/\[END\]/{print(\" \",wsp[1],\", \",wsp[2],\", 0,\"nazwa\",,,T\");nazwa=\"\";}" >> znaki
"%ump%\narzedzia\grep" -h SPRAWDZ src\*.pnt >> znaki
"%ump%\narzedzia\grep" -h WATPLIWY src\*.debug*.pnt | "%ump%\narzedzia\gawk" "{sub(/\xB0/,\"-\");print $0}" >> znaki

W wyniku dostajemy plik gpx, który otwiera się w Mapsource. Można zaplanować miejsca, które chce się odwiedzić, i przesłać je do odbiornika GPS.