Dokładne rysowanie

Z UMP


W trakcie tworzenia, błędy można poprawiać

Często popełnianym błędem przez początkujących jest zbyt dokładne odwzorowanie obiektów na mapie.

MapEdit pozwala edytować na odpowiedniku skali mapy 1:300 (taka skala używana jest tylko na planach domów). Zalecamy jednak nie schodzić do skali mniejszej niż 1:10000 (w mieście)i 1:20000 poza miastem.

W wyjątkowych sytuacjach (ronda, skomplikowane zjazdy) należy zejść niżej, dla zwykłych dróg mija się to z celem.

Zdania w tak dużym projekcie jak naszym są podzielone, pewne odstępstwa są dopuszczalne.

Dlaczego tak?

Trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań:

  • Na jakich skalach najczęściej operujesz w odbiorniku?
Z doświadczeń własnych wynika że rzadko kiedy schodzi się poniżej niż 1:10000 dla map wektorowych
przy włączonym routingu odbiorniki pokazują 1:200k-1:20k (przy rondach 1:2.5k)
  • Jaka jest dokładność odbiornika?
Pomimo prężnych zapewnień producentów, pomiar obarczony +-5m błędem to normalne a nawet +-10m nie jest jakimś nadzwyczajnym wynikiem.
Nie należy też wierzyć w dokładność pokazywaną na ekranie. Jest to wartość obliczona przez odbiornik, który przecież nie wie z jakim błędem dostał dane od satelit. Zdarzyło mi się osobiście, że wskazywana dokładność była na poziomie 2m a wskazania były przesunięte o dobre 20m.
  • Jak nadmiar punktów, skutkuje na czas odrysowania i czas wyznaczania routingu?
To chyba oczywiste, każdy dodatkowy punkt musi być obsłużony co zajmuje czas (niezbyt wielki na jeden punkt, ale jak się skumuluje...)
  • Co z naszego super dokładnego rysowania zrobi kompilator?
Kompilator znacznie upraszcza to co rysujesz. Dla dodatkowego utrudnienia MapEdit pozwala rysować dokładniej niż potem zapisuje do pliku wynikowego, zobacz wygląd większości budynków (Czy myślisz że one tak brzydko były narysowane od początku? Nie, miały być ładnymi prostokątami, ale zaokrąglenia zrobiły swoje)

Jak rysować?

Kilka sposobów rysowania, żeby nie korciło:

  • Zwiększyć grubość śladu.
Tools>Options...>zakładka [View] Track Log: Default Width zmień na 8.
Jeżeli droga (powiększenie 1:10k) mieści się w śladzie to jest dobrze. Więcej szczegółów jest zbędne.
  • Rysowanie linii z 2 punktów i późniejsze przeciąganie do skrętów.


  • Nie konwertowanie śladów na drogi/ścieżki/itp.

Czego nie rysować?

TODO:Uzupełnić