Zasady widoczności obiektów

Z UMP

(Przekierowano z Drogi)

Poniższy artykuł w dużej mierze opiera się na zawartości pliku narzędzia/opisy/UMP-signify.txt


Spis treści

Artykuł do usunięcia

- zawartość na Co-czym.

Drogi (typy routowalne)

Ogólne zasady rysowania dróg
Typ (nazwa) Rodzaj poza miastem Rodzaj w mieście Kryteria przydziału Zasady oznaczania Poziom widoczności
0x01 Autostrada droga z numerem autostrady ~[0x04]<litera><numer> 4
0x02 Droga szybkiego ruchu lub krajowa dwupasmówka Izolowana droga tranzytowa przez miasto 2 pasy w jedna stronę, 1- lub 2-cyfrowa numeracja ~[0x04]<numer> a w mieście dodatkowo nazwa 4
0x03 Droga główna (krajowa, "czerwona") Droga tranzytowa przez miasto 1- lub 2-cyfrowa numeracja (czasem ważne 3-cyfrowe) ~[0x05]<numer> (~[0x06]Numer dla 3-cyfrowych) a w mieście dodatkowo nazwa 4
0x04 Droga drugorzędna ("żółta") Droga tranzytowa przez miasto (czasem mogąca pełnić taką role), 3-cyfrowa numeracja (droga wojewódzka), wyjątkowo bez numeru ~[0x06]<numer> a w mieście dodatkowo nazwa 3 (12 km)
0x05 Droga nienumerowana Nienumerowana droga przelotowa (znaczenie ponaddzielnicowe) lub arteria komunikacyjna Brak w mieście nazwa 2 (3 km)
0x06 Droga o znaczeniu lokalnym Droga dojazdowa do osiedla, droga wewnętrzna, lub droga osiedlowa utwardzona w mieście nazwa 1 (1.2 km)
0x07 Droga osiedlowa twarda nawierzchnia, drogi wewnętrzne, alejki wyłączone z ruchu samochodowego w mieście nazwa 0 (500 m)
0x0a Droga gruntowa brak nawierzchni stałej nazwa jeśli istnieje 0 (500 m)
0x16 Ścieżka / szlak. droga/ścieżka niedostępna dla samochodów, skrót poprawiający ruting pieszy/rowerowy 0 (500 m)

Od zasad przedstawionych powyżej występują następujące wyjątki:

  • Druga nitka ulicy dwujezdniowej powinna mieć EndLevel=1 (i nie większy od pierwszej nitki). W komentarzu powinno być to oznaczone EL=1, 2. nitka
  • W przypadku gdy krótki odcinek drogi ma niższą kategorię ale jest ważny z punktu widzenia komunikacji, dopuszcza się podwyższenie EndLevel do takiego, na jakim funkcjonuje reszta drogi, nie należy przy tym podwyższać kategorii tego odcinka! W komentarzu powinna się znaleźć stosowna adnotacja.

Obiekty liniowe - nieroutowalne

Obiekty nieroutowalne
Typ Poziom widoczności
0x14
(kolej)
2 (2 km)
0x18
(strumien)
0 (500 m)
0x1f
(rzeka)
2 (3 km)

Obszary

Obiekty nieroutowalne
Typ Poziom widoczności
0x46
(rzeka)
1 (na poz. 2 linia - 0x1f)
0x3c
(jezioro duże)
3
0x3f
(jezioro małe)
2
0x32
(morze)
3
0x14
(las)
2 (małe 1 lub 0)
0x15
(park narodowy)
2 (małe 1 lub 0)
0x1a
(cmentarz)
1
0x17
(park miejski)
1
0x51
(mokradła)
1

Przypisania do plików

C.D.N. - gdzieś jest opisane, trzeba podlinkować/przekleić