Dzielnice i osady

Z UMP

Tutaj kilka słów o oznaczaniu (i adresacji) dzielnic, osad, przysiółków etc.

Oznaczanie

Większe miasta są zwykle podzielone na dzielnice, nie tyle w znaczeniu administracyjnym (Dzielnica I, Dzielnica II etc), ale raczej w geograficznym -- różne części miasta opisywane są przez osobne nazwy. W Krakowie będzie to Podgórze, Nowa Huta, Krowodrza etc.

Mniejsze miejscowości poza zabudowaniami skupionymi wokół centrum obejmują administracyjnie skupienia bardziej odległych zabudowań. Formalnie patrząc są to dzielnice tej miejscowości (takimi znakami są oznaczane, tzn. znak E-5), nazywane są osadami lub przysiółkami. Przykład: Piwniczna-Zdrój i przysiółki Bziniaki, Pola, Śmigowskie, Banie, Zabanie etc.

Zarówno dzielnice jak i osady/przysiółki powinny być oznaczane przez POI Settlement (odpowiednio do ilości ludzi, którzy tam zamieszkują). Nie zaznaczamy w tym wypadku Enable indexing this object as city (zakładka Address), gdyż nie są to odrębne miejscowości. Wyjątkiem mogą być przypadki, w których kiedyś była to odrębna miejscowość i jako taka może funkcjonować w ludzkiej świadomości. Poza typowym przykładem Nowej Huty istnieją inne: Dąbrowa Górnicza ma np. Strzemieszyce, które chociaż administracyjnie należą do Dąbrowy Górniczej, traktowane są zwykle jako osobne miasto między Sławkowem a Dąbrową Górniczą.

Trzeba mieć jednak świadomość, że przy takim zaznaczeniu miejscowość ta pojawi się na "liście" miejscowości całej Polski, o ile więc w przypadku Strzemieszyc czy Nowej Huty może to jeszcze być usprawiedliwione, to ani w przypadku Podgórza (które przecież też kiedyś osobnym miastem było) ani Bziniaków nie ma to żadnych podstaw. Osobną miejscowością będą już jednak Kosarzyska, także administracyjnie część Piwnicznej-Zdroju.

Uwaga. Zaznaczanie "Enable indexing this object as city (zakładka Address)" nie ma większego sensu, dla obiektów które są w plikach pnt - te ustawienie jest ignorowane dla tego typu plików. Ponoć dla garminów nie indeksują się obiekty 0xe00 (0) w plikach cities-Obszar.pnt i ten typ jest zalecany gdy zachodzi potrzeba nie indeksowania danej części miejscowości. Jest jeszcze typ tekstowy DZIELNICA i tego też można użyć.

Wyszukiwanie i adresacja

POI Settlement określa nam dzielnicę/osadę geograficznie (mniej więcej), ale nie rozwiązuje problemu znalezienia jej przy poszukiwaniu adresu. W tym celu możemy posłużyć się fortelem podobnym jak przy nazywaniu osiedli - jedną z uliczek/dróg opisujemy daną nazwą.

Może to mieć niewielki sens i celowość w przypadku dzielnic miejskich, więc tu można to sobie darować, lecz jest to najwłaściwszy sposób postępowania w przypadku osad/przysiółków, gdzie budynki adresowane są właśnie tą nazwą. W przypadku gdy czyjś adres to "Banie XX, 33-350 Piwniczna-Zdrój", nawet gdy nie robimy pełnej adresacji konieczne jest nazwanie jakiejś ulicy/drogi w okolicy "Banie" (z atrybutem Miasto=Piwniczna-Zdrój, lub wpisem do pliku który nadaje atrybut Miasto= automatycznie), po to aby przy wyszukiwaniu adresu "Miasto: Piwniczna-Zdrój, ulica: Banie" pojawiła się ona użytkownikowi nawigacji. Samo POI wtedy nie wystarczy (jest za to niezbędne przy oglądaniu mapy). Oczywiście jest to coś, co i tak musimy zrobić w przypadku pełnej adresacji, ponieważ numery muszą być przywiązane do odcinków odpowiednio nazwanych dróg/ulic.

TxF, 2008.07