GIT

Z UMP

Spis treści

GIT - przydatne komendy

Podstawy

Sprawdzenie jakie pliki się zmieniły

git status

Dodanie zmienionych plików do planownanego commitu

git add .          # wszystkie
git add plik.txt   # konkretny plik

Commit lokalny z komentarzem (obowiązkowy parameter)

git commit -m "Grafika"

Wrzucenie do zdalnego repozytorium ( zapyta o login i hasło )

git push

Zmiany w pliku od ostatniego commitu

git diff plik

Repozytorium projektowe

https://github.com/UmpPCPL/ump-carto
https://github.com/UmpPCPL/netgen

Mapnik poziomy zoom

Zoom Skala Podziałka
20 1 : 520 5m
19 1 : 1 050 10m
18 1 : 2 100 30m
17 1 : 4 200 50m
16 1 : 8 500 100m
15 1 : 17 000 200m
14 1 : 34 000 500m
13 1 : 68 000 1km
12 1 : 136 000 2km
11 1 : 272 000 3km
10 1 : 443 000 3km
9 1 : 867 000 5km
8 1 : 1 800 000 5km
7 1 : 3 600 000 100km (dł.)
6 1 : 7 200 000 100km
5 1 : 14 000 000 200km