Jak sprawnie rysowac

Z UMP

Szybkie rysowanie budynków lub podobnych obiektów

Porada ma znaczenie głównie dla osób bez prawa do zapisu - ludzie z prawem do zapisu mogą to samo zrealizować inaczej. Załóżmy, że musisz narysować ileś domków - wielokąty, które później musisz przypisać do pliku oraz wpisać nazwę ulicy wraz z numerem domu. W normalnej sytuacji musisz dużo klikać i dużo wpisywać. Prościej można to zrealizować w następujący sposób:

  • rysujesz obrysy bez nazywania i bez przypisywania;
  • obiekty nie muszą być tego samego typu, ale raczej będą to zwykle obiekty 0x13, czyli budynki;
  • po narysowaniu łączysz je ze sobą przy pomocy Join - klikasz na każdy nowy obiekt trzymając wciśnięty klawisz Control i po zaznaczeniu wszystkich łączysz je ze sobą operacją Join (menu kontekstowe - prawy klawisz myszy na jednym z zaznaczonych obiektów - opcja Join);
  • od tego momentu zmiany będą wykonywane na grupie obiektów;
  • możesz wszystkim obiektom zdefiniować w zakładce Extras plik docelowy obiektów, EndLevel;
  • podobnie wspólną nazwę o ile ją posiadają, np. nazwę ulicy zakończoną spacją;
  • po wykonanych zmianach wykonujesz Extract All Elements i masz rozseparowane obiekty.