Jednokierunkowe

Z UMP

Zaznaczanie jednokierunkowych dróg.

W okienku Object Properties (właściowści obiektu) w zakładce Properties (właściwości) zaznaczyć pole Polyline has direction (applied to polylines only) (Linia ma określony kierunek, dotyczy tylko linii). Ewentualną zmianę kierunku można przeprowadzić, klikając prawym przyciskiem myszy i wybraniem pozycji Reverse Polyline (odwróć linię).

Jeżeli linia posiada numerację to odwrócenie linii spowoduje zachowanie kierunku numeracji - numeracja nie zmienia się.

Określenie, że dana droga jest jednokierunkowa.
Określenie, że dana droga jest jednokierunkowa.
Zmiana kierunku jednokierunkowej drogi.
Zmiana kierunku jednokierunkowej drogi.