Katalogi

Z UMP

W katalogu ze ściągniętymi źródłami znajdziesz 3 rodzaje podkatalogów


 • UMP-KRAJ-Obszar - katalog danego obszaru

KRAJ zapisujemy jako 2 literowy skrót znany z linków/url , pisany wielkimi literami.

W środku znajdziesz podkatalogi CVS, src i kilka plików bat, mogą też być inne katalogi jednak nie biorą one udziału w edycji ani kompilacji mapy.

 • src - zawiera źródła map poszczególnych obszarów
 • CVS - katalog niezbędny do aktualizacji źródeł (występuje również w src)


 • UMP-Radary - miejsce dla ostrzeżeń o radarach, przejazdach, innych tym podobnych.
 • src - zawiera pliki punktów oraz skrypty dla konwersji do bardziej strawnych dla nawigacji formatów.
Pozostałe nazwy podkatalogów są dość zrozumiałe, wiec pominę opis.


 • narzedzia - tu trzymamy programy i skrypty niezbędne do edycji/kompilacji mapy
dodatkowo w podkatalogach można znaleźć te o innym przeznaczeniu.
 • android - katalog związany z osmAnd
 • ikonki - źródła naszych skórek dla garmina.
 • install - źródła do stworzenia setup.exe (czyli instalatora mapy dla Mapsource)
 • lua - skrypty wyświetlania podkładów (i nie tylko) dla ME++
 • misc - skrypty różne, nie związane bezpośrednio z edycją i kompilacją mapy dla garmina
 • opisy - stare faq, autorzy oraz licencja (generalnie stara dokumentacja)
 • ump-www - pliki i katalogi mapy www (pokazowo, nie produkcyjnie)
 • widzimisie - próby wcielenia w życie idei "skompiluj dla mnie tylko takie elementy, które chcę", chyba zarzucone


TODO: linkowanie