Konwersja NMEA

Z UMP

Spis treści

Wprowadzenie

Wiele programów do nawigacji (AutoMapa5, iGo) pozwala zapisać log w postaci plików NMEA. Spotykane rozszerzenia to .nmea, .nma, .gps, .log

Przykład zawartości takiego pliku:

$GPGGA,235104.00,5256.9426,N,02540.3790,E,,,60.000,-0.000,M,,M,,*5A
$GPRMC,235104.00,V,5256.9426,N,02549.3790,E,,,030107,,W,N*16
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,60.000,60.000,60.000*06

GPSMapEdit nie obsługuje takich plików, musimy więc przeprowadzić konwersję na coś strawnego dla Mapedita.


GPSBabel

Najbardziej wszechstronnym konwerterem jest gpsbabel dostępny na Windows, Linuksa, MAC OS.

Jego składnia jest trochę zamieszana, jednak do opanowania.

Konwersja na pliki oziego (czytane przez mapedita)

gpsbabel.exe -w -t -i nmea,gpgga=1,gprmc=1,gpgsa=1 -f plik_wejsciowy -o ozi,pack=1 -F  plik_wyjsciowy

Konwersja na pliki mapsource (czytane przez mapedita)

gpsbabel.exe -w -t -i nmea,gpgga=1,gprmc=1,gpgsa=1 -f plik_wejsciowy -o gdb,ver=3 -F  plik_wyjsciowy

Ciekawe są też filtry – pozwalają one na zmniejszenie liczby punktów w traku, automatyczny podział na traki, przesunięcie czasu o zadany interwał, itp.

Przykład poniżej musi być napisany w jednej linii, dzieli ślad, jeżeli zanik sygnału był dłuższy niż 15min, daje im nazwy w postaci "2009-12-30 12:45", zmniejsza liczbę punktów w śladzie (inteligentnie, pomija punkty, które po usunięciu nie będą zmieniać odwzorowania śladu z dopuszczalną odchyłką 0,5m -- z moich testów jest to wartość optymalna).

gpsbabel.exe -w -t -i nmea,gpgga=1,gprmc=1,gpgsa=1 -f plik_wejsciowy \
  -x track,merge -x discard,hdop=8,vdop=8,sat=2 \
  -x track,split=15m,title="%Y-%m-%d %H:%M",course,speed \
  -x simplify,error=0.0005k,crosstrack \
  -o gdb,ver=3 -F  plik_wyjsciowy

AMConv

Program AMConv służy do konwersji logów z AutoMapy do plików oziego (.plt). Można go też użyć do plików NMEA (zmiana rozszerzenia na ".gps" ), jednak w tym wypadku jest kapryśny.

GPS Visualizer

Strona pozwalająca obejrzeć ślad na Google Maps oraz umożliwiająca konwersję na format GPX. Oparta jest na gpsbabel.