MapSource

Z UMP

Żeby wczytać z urządzenia Garmin swój ślad, usunąć niepotrzebne dane i dodać do niego opisy, potrzebujesz któregoś programu:

Potrafią one także wysłać dane do urządzenia - nie tylko świeże mapy. A więc możesz na komputerze przygotować punkty, które chcesz odwiedzić, a nawet trasę między nimi, i wgrać to do odbiornika. A takie punkty do odwiedzenia to mogą być nasze miejsca wątpliwe, które trzeba sprawdzić w terenie, i potwierdzić lub zgłosić poprawki. Pakiet takich wskazań przygotujesz ze źródeł mapy, klikając w wyciag_niepewne.bat (Windows).

Spis treści

MapSource

Windows

Jednym ruchem: mapy w wersjach demonstracyjnych są od razu z tym programem. Wada: zostaje taka mapa na dysku.

W osobnych krokach:

 • Pobierz ze stron Garmina (link wyżej). Może się przydać drobna modyfikacja, która pozwala na wysyłanie danych do pliku, a nie tylko do urządzenia.
 • zainstaluj mapę UMP.

Linux

instalacja

Żeby pod Linuksem uzyskać działający Mapsource z mapą UMP należy:

 • pobrać Mapsource by PouchX (albo w starszej wersji), rozpakować, plikowi MapSource.exe nadać atrybut wykonywalności
 • pobrać mapę UMP ze strony - wersja (A) zip dla Linuksa
  • rozpakować
  • pobrać aktualizację
chmod +x Update_UMP-pcPL_rsync.sh
// zmień linijkę WERSJA= //
./Update_UMP-pcPL_rsync.sh
  • (potrzebne tylko przy pierwszej instalacji??) poprawić skrypt instalujący: drugą linijkę 'set galaz' zostawić bez warunku IF, a jedynie jako galaz=HKLM\SOFTWARE
  • uruchomić Windows i w nim wywołać skrypt, oraz w regedit poprawić wpis z ID (wpisać wartość ręcznie)
wine cmd /c install_UMP-topo.bat
wine regedit regedit
  • zależnie od upodobań włączyć skórkę
wine cmd /c skorka-reczniak.bat
 • uruchomić Mapsource (w Linuksie) i włączyć mapę: menu Wyświetl - Przełącz do produktu - UMP.

komunikacja z urządzeniem GPS

Współcześnie dystrybucje obsługują urządzenia Garmina niemal 'z marszu'. Do używania potrzebne jest:

 • podpięcie portu USB jako portu szeregowego w Wine
ln -s /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com1
 • ewentualnie uprawnienie użytkownika do tego portu
$ ls -la /dev/ttyU*
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 mar 27 13:42 /dev/ttyUSB0
$ usermod -G -a dialout user

Opis kłopotów z portem, ale do niczego nie prowadzi...