Masstracks

Z UMP

Firma Media-Lab zajmuje się m.in. zarządzaniem flotą pojazdów. Dzięki temu zbierają ślady ze specjalnych rejestratorów. Od około lipca 2012 (patrz wątek na forum OSM) udostępniają dla UMP i OSM bazy tych śladów, odpowiednio zanonimizowane. Możemy je wykorzystywać jako warstwa w Mapedit++.

Przykład podkładu MassTracks w mieście Słupca

Info bardziej techniczne:

Kolory to azymut drogi, trak mam ułożony wg kolejności, więc jak długość geograficzna rośnie, to linia jest czerwona, a punkt niebieski, jak maleje to linia jest zielona, a punkt fioletowy
[...]
Rejestratory łapią zmianę azymutu, aby za gęsto nie notować na prostej. Przy czym zmienne typu czas rejestracji (co ile sekund), odległość drogi (na następny puntk w metrach)
czy azymut - są inne w każdym rejestratorze - no prawie, ale nie mam na to wpływu robiąc masstracka. [...]
Dane są nie przyciągane, ale w procesie anonimizacji trochę ich wylatuje, wylatują też te z nieciekawą ilością satelitek czy HDOP. Obecnie punkt wywalenia starych danych
jest ustawiony na -7*30 dni.