Obszar

Z UMP

Ujednoznacznienie Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia.

Pojęcie obszar ma w kontekście tworzenia mapy UMP dwa znaczenia:

  • rejon - fragment mapy obejmujący wydzieloną część powierzchni Polski (Europy), dla której istnieje w projekcie oddzielny zestaw plików źródłowych.
  • obszar (obiekt) - obiekt na mapie oznaczany zazwyczaj za pomocą wielokąta (polygon), np. jezioro, osiedle, park.