Overpass API

Z UMP

Spis treści

Notatki na temat Overpass_API

Overpass API to serwis pozwalający pobierać dane mapowe zgodnie z zadanymi kryteriami. Taka baza danych read-only dostępna przez www. Powstał na potrzeby OSM. Dane wejściowe do napełniania to xml OSM.

U nas rezyduje pod adresem: http://osrm1.ump.waw.pl/api

Dane jakimi jest napełniany to to samo co dostaje serwis trasy@UMP

Główne zastosowanie to aktualnie analiza błędów konwersji UMP->OSM.

Przykładowe zapytania

Wszystkie obiekty w zadanym obszarze

http://osrm1.ump.waw.pl/api/xapi?*[bbox=19.44432,52.20947,19.483153,52.22906][@meta]

Debug

http://osrm1.ump.waw.pl/api/xapi?debug=*[bbox=19.44432,52.20947,19.483153,52.22906][@meta]

Stacje Metra w Warszawie

http://osrm1.ump.waw.pl/api/xapi?node[bbox=20.96608,52.21495,21.04376,52.25411][ump:typ=METRO][@meta]

Stacje Metra w Warszawie (debug = czytelne na ekranie przeglądarki)

http://osrm1.ump.waw.pl/api/xapi?debug=node[bbox=20.96608,52.21495,21.04376,52.25411][ump:typ=METRO][@meta]

Jak korzystać ?

Zapytanie z przykładów powyżej użyć jako źródło danych w edytorze JOSM.

Wystarczy wybrać opcje w menu Plik -> Otwórz adres i wkleić link z zapytaniem w formacie Overpass_API.

Skąd brać gotowe zapytania ?

Niedługo będzie link w mapie UMP@WWW

Można skorzystać z XAPI Query Builder podmieniając serwer API na osrm1.ump.waw.pl

Do czego można jeszcze użyć Overpass API

Overpass_API nadaję się do dynamicznego wyciągania danych i prezentowania ich jako warstwa wektorowa na mapie. Ktoś nawet napisał plugin do Leaflet'a, który jest dostępny tu Leaflet Layer OverPass.

Przykładowy strona: Godziny otwarcia różnych instytucji/sklepów z OSM