Pnt2poi.txt

Z UMP

Spis treści

Format użyty w narzedzia/pnt2poi.txt

Istnieje w UMPie kilka narzędzi montujących (bat/perl/sh), każde z nich zawiera własną tablice konwersji typ słowny na wartość numeryczna (hex) np APTEKA => 0x2e05. Każdą zmianę tych tablic trzeba wykonać w 3 miejscach, co jest proszeniem się o problemy. Plik pnt2poi.txt ma połączyć te osobne tablice w jednym miejscu.

Specyfikacja

plik składa się z sekcji [COS] ... [END] rozpoznawane przez programy montujące są następujące sekcje

[DEF-POI]
[DEF-LINE]
[DEF-REVPOI]

proszę jednak nie zakładać tylko tych, a nieznane ignorować.

DEF-POI

[DEF-POI] 
_plik=
_poziom=
_dopisz=
NAZWA=Wartość_hex
[END] 
 • NAZWA to podanie typu słownego i odpowiadającej im wartości hex. Wielkość liter nie ma znaczenia, jednak dla czytelności sugerowana jest UPPERCASE.
 • # dopuszczalny jest komentarz "#" wszystko po tym znaku jest ignorowane
 • w przypadku kilku 'tych samych' definicji (duplikaty) wygrywa ostatnia w tym pliku
 • możliwe jest definiowanie dodatkowych parametrów dla danej sekcji w postaci "_nazwa_małą" (dla czytelności) jednak w chwili obecnej nikt tego nie wykorzystuje, wstępnie sugerowane parametry:
  • _plik podaje domyślną nazwę do jakiej ma trafić dany poi
  • _poziom podaje domyślny endlevel
  • _dopisz dodaje do nazwy poi-a (na końcu) w trakcie kompilacji tekst zdefiniowany w tej zmiennej.

DEF-LINE

[DEF-LINE] 
NAZWA=Wartość-hex
[END]

przydatne dla nazwania tekstowego naszych 3bajtowych linii, a które w paskudny sposób są zmieniane na 0x0 w przypadku przełączenia się na typ_set navitel/uniwersal.

DEF-REVPOI

[DEF-REVPOI]
RegExp=NAZWA
[END]

Sekcja DEF-REVPOI służy do rozpoznawania typu poi po jego nazwie (dla nowych poi bez typ), często się to przydaje przy pkp pks gdzie typ numeryczny jest ten sam a jednak chcieli byśmy rozróżniać takie poi (np: dla mapy www)


Przykłady

[DEF-POI]
_plik=POI-Obszar.debug.pnt
#_plik=POI-Obszar.routing.pnt
SLEPY=0x1708
WATPLIWY=0x170d
REMONT=0x1712
[END]


[DEF-POI]
REJON=0x1f00
ZJAZD=0x2000
OPLATA=0x2500
[END]


[DEF-REVPOI]
ORLEN=BENZYNA
^PKP=PKP
[END]


Ograniczenia

Występują pewne ograniczenia i uproszczenia:

 • parametry _plik _dopisz _poziom powinny być na początku sekcji.
 • regexp powinien być najprostszy z możliwych bez "\" i innych udziwnień.

Pomysły

 • zamiana pozycji w DEF-POI np 0x2f06=BANKATM:24h - odrzucone powód brak niepowtarzalności pierwszej pozycji w sekcji (brak możliwości korzystania z bibliotek ini w przyszłości)
 • dodanie wyróżnika dla parametrów - dodany w postaci "_"