Restrykcje

Z UMP

Spis treści

Wstęp

Od 22.12.2012 na mapie www pokazujemy znaki zakazu, generowane automatycznie z zakazów stosowanych do tej pory do wyliczania tras (routing). Poniżej zasady tworzenia takich znaków, oraz jak temu automatowi pomóc.

Restrykcje w źródłach

W naszym FAQ jest opisane jak definiowane są restrykcje.

Dodatkowe informacje jak rysować zakazy tutaj.

W plikach .txt przykładowy zakaz wygląda tak:

[POLYLINE]
Type=0x19
Label=(ulica którą jedziesz) < (ulica w którą nie możesz skręcić w lewo)
Data0=(49.99950,20.00000),(50.00000,20.00000),(50.00000,19.99950)
[END]

Takiego zakazu nie widać na mapie www ani w odbiornikach.

Definiowanie znaków drogowych dla restrykcji

Autor rysujący restrykcje może dodać trzy nowe parametry w zakładce Extras

Sign=ZAKAZ_LEWO
SignPos=(50.45678,21.12345)
SignAngle=90

Sign to rodzaj znaku drogowego. Aktualne dozwolone rodzaje znaków i nazwy to:

Znak Widok na www Dozwolone wartości Sign=
Brak znaku BRAK,NAKAZ_BRAK,brak
Inna restrykcja Grafika:Znak-B-1.png B-1,B1,ZAKAZ,RESTRYKCJA
Zakaz na wprost Grafika:Znak-B-2.png B-2,B2,ZAKAZ_PROSTO,Z_PROSTO
Zakaz w lewo Grafika:Znak-B-21.png B-21,B21,ZAKAZ_LEWO,Z_LEWO
Zakaz w prawo Grafika:Znak-B-22.png B-22,B22,ZAKAZ_PRAWO,Z_PRAWO
Zakaz zawracania Grafika:Znak-B-23.png B-23,B23,ZAKAZ_ZAWRACANIA,Z_ZAWRACANIA,NO_UTURN
Nakaz w prawo Grafika:Znak-C-2.png C-2,C2,NAKAZ_PRAWO,N_PRAWO
Nakaz w lewo Grafika:Znak-C-4.png C-4,C4,NAKAZ_LEWO,N_LEWO
Nakaz prosto Grafika:Znak-C-5.png C-5,C5,NAKAZ_PROSTO,N_PROSTO
Nakaz prosto lub w prawo Grafika:Znak-C-6.png C-6,C6,NAKAZ_PRAWO_PROSTO,N_PRAWO_PROSTO,NAKAZ_PROSTO_PRAWO,N_PROSTO_PRAWO
Nakaz prosto lub w lewo Grafika:Znak-C-7.png C-7,C7,NAKAZ_LEWO_PROSTO,N_LEWO_PROSTO,NAKAZ_PROSTO_LEWO,N_PROSTO_LEWO
Nakaz w prawo lub w lewo Grafika:Znak-C-8.png C-8,C8,NAKAZ_LEWO_PRAWO,N_LEWO_PRAWO,NAKAZ_PRAWO_LEWO,N_PRAWO_LEWO

SignPos to pozycja ustawienia znaku. Format standardowy (Długość,Szerokość) n.p. (52.123456,21.654321)

SignAngle to kąt obrotu znaku podany w stopniach w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, liczony od północy. Prawidłowe wartości z zakresu od -360° do 360°. Kąt obrotu zostanie zaokrąglony do wielokrotności 45°. Przykładowo: 0° to wartość dla znaku stojącego przy drodze idącej z południa na północ, 45° - w kierunku NE, 90° (albo -270°) - z zachodu a wschód, itd.

Automatyczne generowanie znaków

Aby uniknąć dużej ilości ręcznej pracy, została rozszerzona funkcjonalność Netgena o automatyczne generowanie znaków dla restrykcji.

Wywołanie z parametrami netgen -R -S spowoduje dodanie znaków w przypadku, gdy nie ma jeszcze zdefiniowanych parametrów Sign*=*. Gdy te parametry istnieją, Netgen zachowa je.

Znaki generowane są zgodnie z następującymi regułami:

 • rodzaje znaków:
  • restrykcja 3-elementowa, kąt pomiędzy segmentami (-150°,-20°) -> zakaz w lewo
  • restrykcja 3-elementowa, kąt pomiędzy segmentami (20°,180°) -> zakaz w prawo
  • restrykcja 3-elementowa, kąt pomiędzy segmentami (-20°,20°) -> zakaz prosto
  • restrykcja 3-elementowa, kąt pomiędzy segmentami (-180°,-150°) -> zakaz zawracania
  • restrykcja 4-elementowa, dwa skręty w lewo o więcej niż 45° każdy -> zakaz zawracania
  • restrykcja 4-elementowa, pozostałe przypadki -> inna restrykcja
 • umiejscowienie znaków
  • zakaz zawracania - 5 m po lewej stronie pierwszego segmentu, 10 m przed zakazanym manewrem
  • pozostałe przypadki - 5 m po prawej stronie pierwszego segmentu, 10 m przed zakazanym manewrem
  • jeśli dwa znaki wypadają bardzo blisko siebie, netgen stara się je odsunąć
  • jeśli pierwszy segment restrykcji ma pomiędzy 10 a 15 m, to znak przesuwamy o długość tego segmentu + 5m
 • kąt obrotu znaku
  • generowany automatycznie na podstawie fragmentu drogi którym dojeżdżamy do punktu restrykcji (zaokrąglany oczywiście do wielokrotności 45°)

Nie jest możliwe poprawne automatyczne ustawienie wszystkich znaków i nadanie im poprawnego typu. Dlatego prosimy autorów o dopisywanie parametrów Sign= tam gdzie automat nie jest wystarczająco sprytny, jak również tam, gdzie zgodnie ze stanem faktycznym lub zdroworozsądkowym należy wybrać lepszą alternatywę - np. nakaz skrętu w prawo (albo na wprost) zamiast zakazu w lewo na wydzielonym pasie skrętu dochodzącym do drogi głównej itp. Analogicznie w przypadku "kumulacji" - jeśli na skrzyżowaniu typu "X" występują 2 zakazy - np. na wprost i w prawo, to jeden z nich można opatrzyć opisem "Sign=NAKAZ_LEWO", a drugi "BRAK".

Zakaz nie dotyczy

Czasami zakaz skrętu nie dotyczy (albo dotyczy) wybranych rodzajów pojazdów. Typowo: nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej, dotyczy samochodów ciężarowych. W takim wypadku do linii zakazu trzeba dodać ręcznie odpowiedni parametr (zakładka Extras):

 • nie dotyczy komunikacji miejskiej
RestrParam=1,0,0,1,1,1,1,0
 • dotyczy samochodów ciężarowych (i autobusów)
RestrParam=1,0,1,0,1,1,1,0