Routing w GARMIN-ie

Z UMP

Problemy z routingiem w mapach UMP

Opis czego nawigacja w GARMIN-ach nie lubi w mapach, i jak ona może działać. Domysły i spostrzeżenia. Patrz też Międzymapowy routing w GARMIN-ie


Przypisanie domyślnych prędkości do dróg

  • Wiencek donosi:

Testując trasy (w trybie DEMO) na Nuvi760 udało mi się ustalić średnie prędkości ruchu dla poszczególnych kategorii dróg, które są brane pod uwagę przy wyliczaniu czasu dotarcia do celu.

Dla urządzenia, w którym wyczyszczono dane użytkownika, wygląda to tak:

0x01 - 112 km/h (Major highway)
0x02 - 103 km/h (Principal highway)
0x03 -  87 km/h (Other highway road)
0x04 -  87 km/h (Arterial road)
0x05 -  64 km/h (Collector road)
0x06 -  48 km/h (Residential street)
0x07 -  32 km/h (Alleyway/private driveway)
0x0a - 9,7 km/h (Unpaved road)
0x16 - 9,7 km/h (Walkway/trail)

I nie byłoby problemu, gdyby nie to, że drogi 0x3 i 0x4 traktowane są tak samo (0xa i 0x16 także, ale myślę, że to akurat nie ma dużego znaczenia), co w rzeczywistości skutkuje składaniem trasy krótszymi odcinkami, a nie tak jak sugerują to autorzy UMP (konfig navi - samochód/trasa najszybsza).

Przy okazji tych testów zauważyłem, że urządzenie "uczy się" średnich prędkości z jakimi poruszamy się po drogach danej kategorii (o czym wcześniej nie wiedziałem, a liczby mi się zmieniały podczas kolejnych testów co mnie trochę skołowało ;-) ). "Nauka" ta odbywa się tylko wtedy, gdy aktywna jest nawigacja. Muszę jeszcze sprawdzić jak te średnie prędkości wpływają na kalkulację trasy.

Rzecz ma się identycznie w 60CSx. W innych nie mam jak sprawdzić, więc jeśli by się komuś chciało... ;-)

(Jak donosi SAC na Garniak.pl działa to identycznie w eTrex Vista HCx)

Dla przykładu mogę podać jak ukształtowały się średnie prędkości w moich odbiornikach: - Nuvi760 (okres ok. 4 tyg. od resetu)

0x01 - 99 km/h
0x02 - 94 km/h
0x03 - 68 km/h
0x04 - 68 km/h
0x05 - 54 km/h
0x06 - 45 km/h
0x07 - 32 km/h
0x0a - 9,7 km/h
0x16 - 9,7 km/h

(po 0x07, 0x0a i 0x16 nie nawigowałem więc nie została wykonana żadna korekcja)

- 60CSx (okres ponad roczny, trochę w samochodzie, dużo na rowerze i pieszo)

0x01 - 97 km/h
0x02 - 86 km/h
0x03 - 72 km/h
0x04 - 72 km/h
0x05 - 50 km/h
0x06 - 43 km/h
0x07 - nie sprawdziłem przed resetem
0x0a - 13 km/h
0x16 - 13 km/h

Jak widać 0x3 i 0x4 oraz 0xa i 0x16 to dla odbiornika wciąż to samo :(

W MapSource kategorie te rozpoznawane są prawidłowo.

Tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam :-)

Tomek