VIM

Z UMP

O edytorze tekstu VIM

Vim jest wieloplatformowym edytorem tekstu i należy do grupy otwartego oprogramowania. Jego obsługa jest wyjątkowo nieintuicyjna i może przysporzyć sporo problemów początkującym użytkownikom. Celem niniejszego artykułu nie jest dokładny opis tego programu lecz opisanie dosłownie kilku funkcji które są niezbędne do nadania odpowiedniego komentarza i wysłania swojej pracy na serwer.

Praca z VIM podczas tworzenia komentarzy

W końcowym etapie pracy opisanym w artykule Edycja w systemie Linux po wydaniu polecenia

make commit

otwiera się edytor tekstu Vim którego zadaniem w tym przypadku jest wprowadzenie komentarzy do zmian które przesyłamy do serwera. Wygląda to mniej więcej tak

CVS: ----------------------------------------------------------------------
CVS: Enter Log. Lines beginning with `CVS:' are removed automatically
CVS: 
CVS: Committing in .
CVS: 
CVS: Modified Files:
CVS:  UMP-Siedlce/src/cities-Siedlce.pnt 
CVS: ----------------------------------------------------------------------
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
~                                           
"~/tmp/cvsekvjnm" 9L, 320C                      1,0-1  Wszystko


Rozpoczynając jakąkolwiek pracę z tym edytorem należy sobie uświadomić, że jest to program konsolowy i takie operacje jak zapis, czy wyjście z programu realizujemy za pomocą komend wpisywanych z klawiatury.

VIM posiada dwa tryby pracy

1. Tryb komend W tym trybie domyślnie uruchamia się Vim. Służy on do wprowadzania komend takich jak pisz, zapisz, wyjdź z programu.

2. Tryb pisania Czyli tryb w którym wprowadzamy tekst który będzie umieszczony w komentarzu do naszej pracy

Po wydaniu polecenia

make commit

naszym oczom ukaże się tekst podobny do tego z ramki powyżej. Aby móc wpisać nasz komentarz należy przejść z trybu komend do trybu pisania a więc wcisnąć na klawiaturze literkę

a

Teraz wpisujemy komentarz do naszej pracy, najlepiej nie za długi. Aby go zapisać i wysłać wraz z naszym rysowaniem na serwer to musimy przejść z powrotem do trybu wydawania komend. Żeby to zrobić to na klawiaturze wciskamy klawisz

Esc

Po tej operacji jesteśmy już w trybie wydawania komend. Piszemy

:wq

UWAGA nie zapominać o wpisaniu dwukropka Nasz komentarz zostaje zapisany i wysłany wraz z plikami mapy na serwer. Dla tych co chcą zapoznać się bardziej szczegółowo z programem Vim polecam tą stronę