Wine

Z UMP

Instalacja UMP w wine

Aby UMP jako mapa w Mapsource mógł działać pod linuksem, a także by móc korzystać z mapedita, konieczna jest (niestety) instancja działającego systemu Windows lub jego emulacja. Ze względu na szybkość działania polecamy zainstalowanie pakietu VirtualBox, a w nim "natywnego" systemu Windows. Możliwe jest też działanie z użyciem emulatora wine.

Instalacja Mapsource

Należy ściągnąć pakiety UMP i uruchomić program instalacyjny w skrypcie BAT. Dodatkowo może być konieczne uzupełnienie w rejestrze odpowiednich wpisów ( zapisz jako plik .reg i zaimportuj programem regedit z Wine):

dla NI:

 Windows Registry Editor Version 5.00
 
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Mapsource\Families\UMP-pcPL]
 "ID"=hex:7e,00
 "IDX"="C:\\Garmin\\Mapsource\\UMP-pcPL\\UMP-pcPL-ni.mdx"
 "MDR"="C:\\Garmin\\Mapsource\\UMP-pcPL\\UMP-pcPL-ni_mdr.img"
 "TYP"="C:\\Garmin\\Mapsource\\UMP-pcPL\\skorki\\normal.typ"
 
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Mapsource\Families\UMP-pcPL\1]
 "Loc"="C:\\Garmin\\Mapsource\\UMP-pcPL\\"
 "Bmap"="C:\\Garmin\\Mapsource\\UMP-pcPL\\UMP-pcPL-ni.img"
 "Tdb"="C:\\Garmin\\Mapsource\\UMP-pcPL\\UMP-pcPL-ni.tdb"

dla TOPO:

 Windows Registry Editor Version 5.00
 
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Mapsource\Families\UMP-pcPL-topo]
 "ID"=hex:7d,00
 "IDX"="C:\\Garmin\\UMP-pcPL-topo\\UMP-pcPL-to.mdx"
 "MDR"="C:\\Garmin\\UMP-pcPL-topo\\UMP-pcPL-to_mdr.img"
 "TYP"="C:\\Garmin\\UMP-pcPL-topo\\skorki\\normal.typ"
 
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Mapsource\Families\UMP-pcPL-topo\1]
 "Loc"="C:\\Garmin\\UMP-pcPL-topo\\"
 "Bmap"="C:\\Garmin\\UMP-pcPL-topo\\UMP-pcPL-to.img"
 "Tdb"="C:\\Garmin\\UMP-pcPL-topo\\UMP-pcPL-to.tdb"

następnie stwórz plik update.sh i uruchamiaj z katalogu, w którym została zainstalowana mapa:

 #!/bin/sh
 # dla mapy NI:
 rsync -v -h -a -z --recursive rsync://ump.waw.pl/ump/latest-ni.txt ./
 rsync -v -h -a -z --recursive rsync://ump.waw.pl/ump/`cat latest-ni.txt`/* ./
 # dla mapy TOPO:
 # rsync -v -h -a -z --recursive rsync://ump.waw.pl/ump/latest-to.txt ./
 # rsync -v -h -a -z --recursive rsync://ump.waw.pl/ump/`cat latest-to.txt`/* ./