Flyspray

Z UMP

Spis treści

System Flyspray

Flyspray to system ewidencji zgłoszeń i ich śledzenia, za pomocą którego zgłasza się różne zmiany, które ma się implementować w UMP:

  • Nowe drogi
  • Remonty dróg
  • Poprawki w mapie
  • Błędy w mapie

Nowe radary należy zgłaszać na forum Garniak.

Nowe zgłoszenia dotyczące edycji mapy pojawiają się w kategorii "UMP-Wrzuty". Kategoria "Remonty" jest przeznaczona na zgłoszenia "długoterminowe" - mające za zadanie przypominać o trwającym remoncie i o tym, że kiedy się wreszcie skończy, trzeba w stosownym miejscu doprowadzić mapę do porządku - cofnąć zmiany remontowe, lub zupełnie od nowa narysować kawałek drogi/skrzyżowania po przeudowie. Pozostałe kategorie związane są z konkretnyi narzędziami lub serwisami, które składają się na cały projekt UMP

Jak postępować ze zgłoszeniami?

W kategorii UMP-Wrzuty:

  • jeśli zgłoszenie nie jest przydzielone do nikogo, można je sobie przydzielić i poprawiać, na koniec zaznaczyć, że zrobione i zamknąć, ew. jeśli została zaimplementowana tylko część - dopisać komentarz i zwolnić. W komentarzach warto też dopisywać wątpliwości, dyskusje itp.
  • jeśli przydzielone - to ktoś już nad tym pracuje, ew. pracował, a nie skończył i zapomniał. Najpierw się skontaktuj z tym, kto ma przydzielone i uzgodnij co dalej, żeby nie robić równolegle tych samych zmian.
  • specjalny rodzaj "Zgłoszenia z formularza www..." - jak wyżej, ale ponieważ to są zbitki "małych" wrzutek z pojedynczymi punktami, najczęściej mało kto "rezerwuje" zgłoszenie, tylko poprawia te 2-3 punkty z interesującego go obszaru, po czym (uwaga, inaczej niż normalnie) - robi "Edytuj zgłoszenie" i w opisie po prawej stronie odpowiednich punktów zaznacza "zrobione" lub swoje inicjały/id, żeby było wiadomo, które punkty zrobione, a które jeszcze nie. Przed zapisaniem warto też uaktualnić procent zaawansowania (mniej więcej). Jeśli wszystko zrobione - zamknąć. Jeżeli któryś z punktów był zgłoszeniem remontu - nie zamykać i przerobić na remontowe, albo otworzyć osobne. Jeśli są jakieś wątpliwości co do wrzutki - najlepiej otworzyć dyskusję w komentarzach do zgłoszenia.

Kategoria Remonty:

tu zgłoszenia tworzymy, gdy rozpoczyna się remont i robimy jakieś zmiany na mapie, o których trzeba będzie pamiętać i odkręcać, gdy się remont skończy (żeby nie zostało na mapie zamknięte na święty Nigdy). Jeśli pojawia się kolejny etap remontu, można samodzielnie edytować mapę i tylko dopisywać tu stosowny komentarz. Jeśli tylko znalazłeś coś w sieci, ale nie chcesz/nie masz czasu poprawiać na mapie - dopisz komentarz, dodaj link. Zamykamy takie zgłoszenie tylko wtedy, gdy remont się skończył i wszystko na mapie już zostało posprzątane i odpowiada nowej rzeczywistości.

Pozostałe kategorie

są przeznaczone do zgłaszania bugów/ficzerów dotyczących narzędzi używanych w projekcie (mapedit, serwis www, inne) i obsługę tych zgłoszeń należy raczej zostawić tym, którzy tymi narzędziami lub serwisami się zajmują. Jeśli znalazłeś jakiś błąd w narzędziach, to lepiej go zgłosić na liście ump@ lub ump-devel@, bo tam pewnie doczeka się najszybszej reakcji, natomiast jeśli jest poważniejszy i wymaga czasu a pełną implementację (albo jest mało ważny, ale warto go zapisać na zaś), to trafi także do FS do odpowiedniej kategorii.


Odsyłacze