Flyspray

Z UMP

Flyspray to system ewidencji zgłoszeń i ich śledzenia, za pomocą którego zgłasza się różne zmiany, które ma się implementować w UMP:

  • Nowe drogi
  • Remonty dróg
  • Poprawki w mapie
  • Błędy w mapie

Nowe radary należy zgłaszać na forum Garniak.

Odsyłacze