Parametry w Extras

Z UMP

(Różnice między wersjami)
(Wykorzystanie:)
(Zaawansowane:)
Linia 47: Linia 47:
* '''Transit=No''' – zabroniony przejazd przez drogę, dozwolony start oraz jako cel, stosować dla uliczek zamkniętych bramami lub "tylko dla mieszkańców" (zamiast zabaw z RoutParam). Nie stosować dla dróg ślepych.
* '''Transit=No''' – zabroniony przejazd przez drogę, dozwolony start oraz jako cel, stosować dla uliczek zamkniętych bramami lub "tylko dla mieszkańców" (zamiast zabaw z RoutParam). Nie stosować dla dróg ślepych.
 +
 +
* '''Czas=hh:mm''' – czas doliczany do kalkulacji w przeprawach promowych. Wykorzystywany na trasy.ump.waw.pl i być może także 7ways i innych kompilacjach z formatu OSM. W przypadku pronów dalekodystansowych powinien zawierać czas samej przeprawy (np. 10:30 albo 12:00), natomiast w promach "bliskich", gdzie prom płynie krótko (10-30 minut), ale za to często -- czas przeprawy plus średni czas oczekiwania, co sprowadza się do wpisania około 80-100% czasu wynikającego z częstotliwości kursowania (np. jeśli prom Świbno pływa co 30 minut, to należy wpisać czas między 00:25 - 00:30).
* '''Oplata''' – wysokość opłaty na drogach płatnych (autostrady), ale także na promach, mostach i innych. Od stycznia 2020 pokazywana na trasy.ump.waw.pl. Dopuszczalne są dwie formy, przy czym w obu formach zamiast PLN może wystąpić dowolna waluta, np. EUR, CZK, SEK, itp. wyrażona w pełnych jednostkach waluty lub z dwoma miejscami po kropce dziesiętnej:
* '''Oplata''' – wysokość opłaty na drogach płatnych (autostrady), ale także na promach, mostach i innych. Od stycznia 2020 pokazywana na trasy.ump.waw.pl. Dopuszczalne są dwie formy, przy czym w obu formach zamiast PLN może wystąpić dowolna waluta, np. EUR, CZK, SEK, itp. wyrażona w pełnych jednostkach waluty lub z dwoma miejscami po kropce dziesiętnej:

Wersja z dnia 11:20, 16 sty 2020

Spis parametrów w zakładce Extras

W dialogu Properties dowolnego obiektu (poi, ulica, obszar), w zakładce Extras można dopisać różne parametry.

Oto parametry używane w projekcie UMP:

 • KodPoczt – kod pocztowy danego punktu POI
 • Miasto – nazwa miasta, do którego dany obiekt jest przypisany. Jest to parametr niezbędny dla wielu typów punktów poi oraz wszystkich dróg z nazwami. Jeśli przy rozmontowywaniu widzisz ostrzeżenie 'Drogi z nazwami bez przypisanych miast', to oznacza to, że brakuje wpisu Miasto=. To samo tyczy się punktów POI: gdy pojawia się POIbezMiast, oznacza to, że dla tego punktu brakuje wpisu Miasto=
 • Plik – nazwa pliku, w którym jest przechowywany dany obiekt (parametr używany wyłącznie w zmontowanym pliku wynikowym, usuwany podczas rozmontowywania do źródeł)
 • Typ – typ danego POI. Spis wszystkich dostępnych wartości dla tego parametru można znaleźć tutaj oraz tutaj [1]. (parametr używany wyłącznie w zmontowanym pliku wynikowym, usuwany podczas rozmontowywania do źródeł)
 • MiscInfo – Jeden dowolny extras dla poi, w chwili obecnej pojemnik na adresy www
  • url – w formacie url=http://www.adres.wlasciwy lub url=www.adres.wlasciwy, np. url=http://ump.waw.pl/pliki/poilogia.html. Wpisujemy tutaj adres - link do obiektu (hotelu, urzędu, firmy) widoczny i klikalny z poziomu www.
   Dla długich i dziwacznych linków użyj skracacza urli, dla tych zawierających znak "=" jest to konieczność.
   Dla łatwiejszego wprowadzania adresów www można pełne adresy z obowiązkowym http:// umieścić w komentarzu POI, i o ile będzie poprawny to po rozmontowaniu trafi tam gdzie trzeba. Dane po kolejnym montowaniu powinny znaleźć się w polu MiscInfo - jeżeli ich tam nie ma, a pozostają w komentarzu oznacza to problem z rozpoznaniem formatu url.
  • wiki – końcówka url z wiki np z linka http://pl.wikipedia.org/wiki/Uzupełniająca_Mapa_Polski trzeba zrobić wiki=Uzupełniająca_Mapa_Polski. Główne przeznaczenie to linki z nagrobków/pomników sławnych ludzi, itp. (parametr raczej do szybkiego uzupełniania plików pnt)
  • fb – końcówka url z facebooka np z https://www.facebook.com/UMPpcPL trzeba zrobić fb=UMPpcPL

Zaawansowane:

 • _ – parametry zaczynające się znakiem podkreślenia przetrzymują informacje ważne dla demontażu i nie należy ich zmieniać.
 • Rampa – (przyjmuje wartość TAK) – to jest historyczny parametr, który obecnie jest nieużywany. Można go jeszcze spotkać w źródłach i jeśli to zrobisz, to możesz spokojnie usunąć.
 • ForceClass – (przyjmuje wartości od 0 do 4) – standardowo klasa drogi jest jej przypisywana na podstawie typu. W niektórych przypadkach to nie wystarcza i potrzebna jest ręczna ingerencja. Można tego użyć dla rozróżnienia dwóch dróg gruntowych: tej w lepszym stanie podwyższamy klasę. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby obniżyć klasę innej drogi. Jednak lepiej używać do tego ForceSpeed.
  Bardzo proszę używać tego parametru tylko w ostateczności i tylko wtedy gdy dobrze wiesz co chcesz osiągnąć. Nadużywanie może doprowadzić do błędów wyznaczania tras!. Aby zobaczyć jakie klasy są przypisywane danym typom dróg przejrzyj plik netgen.cfg.
 • ForceSpeed – (przyjmuje wartości od 0 do 7 oraz faster i slower) – ten parametr służy do ręcznego ustawiania prędkości danej drogi, w przypadku gdy domyślne ustawienia powodują jakieś problemy z routingiem. Podobnie jak dla ForceClass, ForceSpeed można użyć dla rozróżnienia dwóch tych samych typów dróg. Podobnie jak dla ForceClass należy używać tylko wtedy gdy niezbędne. Z mojego doświadczenia wynika, że gdy odbiornik podczas wyliczania trasy nie chce skorzystać z łącznika pomiędzy dwoma drogami (aby na przykład zawrócić) to często obniżenie prędkości do 1 na tym łączniku pomaga. Aby sprawdzić jakie prędkości są przypisywane standardowo do odpowiednich typów dróg, sprawdź plik netgen.cfg. Dokładne omówienie wymuszania prędkości jest omówione tu
 • Sign, SignPos, SignAngle – nowe parametry (maj 2012) – opis
 • MaxWeight – parametr definiuje dopuszczalną masę pojazdu na drodze (czyli znak B-18), wartość wyrażona w tonach, np. "3.5", "12". Z reguły zakaz dotyczy dłuższego fragmentu drogi, wtedy wystarczy rozciąć ją na skrzyżowaniach, gdzie zakaz zaczyna/przestaje obowiązywać. Natomiast w przypadku mostów i wiaduktów o określonej zakazem maksymalnej nośności warto takiego extrasa stosować na możliwie krótkim odcinku, wycinając go z dłuższej drogi, aby nie uniemożliwiał dojazdu do pobliskich posesji, chyba że do skrzyżowania jest kilkanaście-kilkadziesiąt metrów i nie warto. Generalnie, można stosować tak jak są ustawiane znaki ograniczenia, ale czasami znaki wiszą wprost na wiaduktach, gdzie już się nie da zawrócić - IMHO lepiej wydzielić trochę dłuższy kawałek (50-100m nawet).
 • MaxWidth – parametr definiuje dopuszczalną szerokość pojazdu (czyli znak B-15). Wartość wyrażona w metrach, czyli np. "2.9", "3.1" itp. Należy wyciąć możliwie krótki fragment drogi pod wiaduktem (ew. do najbliższego skrzyżowania, jeśli naprawdę niedaleko) i tylko na nim zaznaczyć tę opcję.
 • MaxHeight 'Height_m – parametr definiujący wysokość w metrach tunelu lub drogi pod wiaduktem (wymagane wycięcie fragmentu drogi by dodać ten tag), zgodnie ze znakiem zakazu - szczegóły na stronie definicji tunelu. Do określania wysokości budynków i innych obiektów -- Height_m.
 • Height_m -- tag stosowany do budynków dla określenia ich dokładnej wysokości - można tak np. umieścić jakiś walec (komin) lub prostopadłościan (budynek o znanej wysokości)
 • Floors Height_f – parametr definiujący wysokość w piętrach - jak nietrudno się domyślić - do definiowania wysokości budynków - w chwili obecnej (wrzesień 2013) stosowany sporadycznie i czysto testowo
 • Speed – określenie dopuszczalnej prędkości w km/h. Nie ma wprawdzie wpływu na routing w odbiornikach Garmin (bo nasz kompilator tego nie potrafi ustawić), ale docelowo ma się wyświetlać w nawigacjach, które mogą to pokazać, jest też wykorzystywany w kompilacjach OsmAnd, 7ways i na trasy.ump.waw.pl. Parametr Speed= należy stosować tylko wtedy, gdy ustawione są odpowiednie znaki B-33 zmieniające prędkość domyślną, natomiast nie ma sensu stosowanie "dla potwierdzenia" tego, c jest standardem (np. 50 km/h w miastach, chyba że na odcinkach A/S, gdzie normalnie nie występują znaki obszaru zabudowanego, a czasem w okolicach rozjazdów zdarzają się ograniczenia).
 • LA – asystent pasa ruchu, czyli urocze niebieskie tabliczki pokazujące po którym pasie trzeba jechać by dojechać. Specyfikacja
 • SignLabel – pojemnik na informacje o tym, dokąd dana droga prowadzi - odpowiednik linii podpowiedź (miał w zamierzeniu przejąć jej rolę). Taga umieszczamy na drodze docelowej. Obsługa: OsmAnd Specyfikacja
 • Transit=No – zabroniony przejazd przez drogę, dozwolony start oraz jako cel, stosować dla uliczek zamkniętych bramami lub "tylko dla mieszkańców" (zamiast zabaw z RoutParam). Nie stosować dla dróg ślepych.
 • Czas=hh:mm – czas doliczany do kalkulacji w przeprawach promowych. Wykorzystywany na trasy.ump.waw.pl i być może także 7ways i innych kompilacjach z formatu OSM. W przypadku pronów dalekodystansowych powinien zawierać czas samej przeprawy (np. 10:30 albo 12:00), natomiast w promach "bliskich", gdzie prom płynie krótko (10-30 minut), ale za to często -- czas przeprawy plus średni czas oczekiwania, co sprowadza się do wpisania około 80-100% czasu wynikającego z częstotliwości kursowania (np. jeśli prom Świbno pływa co 30 minut, to należy wpisać czas między 00:25 - 00:30).
 • Oplata – wysokość opłaty na drogach płatnych (autostrady), ale także na promach, mostach i innych. Od stycznia 2020 pokazywana na trasy.ump.waw.pl. Dopuszczalne są dwie formy, przy czym w obu formach zamiast PLN może wystąpić dowolna waluta, np. EUR, CZK, SEK, itp. wyrażona w pełnych jednostkach waluty lub z dwoma miejscami po kropce dziesiętnej:
  • Oplata=10 PLN -- jednorazowa opłata za przejechanie danego odcinka. W wypadku promu/mostu należy dodać ten tag wzdłuż przeprawy, w przypadku autostrady tego typu opłaty są z reguły stosowane w Punktach Poboru Opłat (PPO) umieszczonych w ciągu drogi głównej, wymagających zatrzymania i uiszczenia opłaty w punkcie. W takim wypadku tag 'Oplata' najlepiej umieścić tylko na krótkim odcinku samego PPO, opisanego dodatkowo np. jako 'A2 PPO Lądek' itp. Pozostały fragment drogi przed i za PPO oznaczamy jako 'toll', ale bez określania opłaty.
  • Oplata=0.20 PLN/km -- opłata liczona dynamicznie zależnie od długości przejechanej trasy (uwzględniająca punkt wjazdu/wyjazdu z drogi płatnej). Syosowana tam, gdzie wjeżdżając na odcinek płatny pobieramy bilet, a opłata pobierana jest na wyjeździe i jest zależna od długości przejechanego odcinka. Ze względu na rozmieszczenie odgałęzień zjazdów/wjazdów należy się spodziewać niewielkich różnic w liczeniu opłat względem stawek oficjalnych za przejechanie danych odcinków. Można to próbować korygować dodając pojedyncze opłaty "jednorazowe" na poszczególnych wjazdach/zjazdach (także ujemne), ale wymaga to rozpisania sobie w arkuszu kalkulacyjnym całego odcinka płatnego (bo zmiana opłaty na wyjeździe zmienia sumę dla wszystkich tras obejmujących ten wyjazd) i generalnie lepiej takich opłat nie ruszać, jeśli już są.

Wykorzystanie:

Tagi MaxWidth, MaxHeight i MaxWeight wykorzystywane są na http://trasy.ump.waw.pl i pokazywane w wyznaczanej trasie, dzięki czemu można ją sobie odpowiednio zaplanować -- ustawiając punkty pośrednie w celu ominięcia kłopotliwych fragmentów drogi. Aby odpowiedni znak pojawił się także na wyświetlaniej mapie (a nie tylko na liście routingowej), oprócz Extrasa należy dodatkowo postawić POI odpowiedniego typu: ZAKAZ, ZAKAZ_WYS, ZAKAZ_SZER, ZAKAZ_TONY. POI z zakazem tonażu i ogólnym zakazem wjazdu należy stawiać na początku/końcu drogi, gdzie obowiązuje, natomiast ograniczenia wysokości/szerokości dotyczące wiaduktów i mostów - pojedynczo, w miejscu występowania przeszkody i ograniczenia.

Tag Speed wykorzystywany jest w kompilacjach dla 7ways i innych, a także na http://trasy.ump.waw.pl/, gdzie modyfikuje domyślne prędkości wynikające z kategorii dróg i pozwala lepiej wyliczyć trasę, zgodnie z czasem rzeczywiście potrzebnym do jej przejechania. W źródłach należy w ten sposób oznaczać fragmenty dróg, na których rzeczywiście istnieją ograniczenia prędkości (albo podniesienie prędkości w mieście) oznaczone znakami B-33, na odcinkach ich obowiązywania.

Tag Oplata wykorzystywany jest na http://trasy.ump.waw.pl/ do pokazywania sumarycznych opłat przy kalkulacji tras, gdy obejmują one także odcinki płatne.