0x0e – tunel

Z UMP

Opis

Typ: 0x0e

Tym typem rysujemy oznaczone odpowiednim znakiem przejazdy drogowe, zaznaczając HLevel=-2, a jeśli jest znana, określając także dopuszczalną wysokość pojazdu w metrach – poprzez dodanie dla odcinka parametru "MaxHeight=" np. MaxHeight=3.1

Typem tym oznaczamy tylko tunele z prawdziwego zdarzenia (z reguły nazwane, monitorowane, odpowiednio długie) – zwykłe przejazdy pod ulicami, drogami oznaczamy jedynie przez nadanie ujemnego HLevel i w miarę możliwości dodanie parametru maksymalnej wysokości samochodu MaxHeight=

Więcej na temat rysowania w 3D tutaj


Rodzaje dróg

Drogi główne:

Autostrada (0x01) * Szybkiego ruchu (0x02) * Główna (0x03) * Arteria komunikacyjna (0x04) * Zbiorcza (0x05)

Drogi poboczne:

Lokalna (0x06) * Alejka (0x07) * Gruntowa (0x0a) * Ścieżka (0x16)

Łączniki:

Rondo (0x0c) * Łącznik (0x0b) * Rampa wolna (0x08) * Rampa szybka (0x09)

Rozszerzone:

Rowerowa (0x0d) * Tunel (0xe)

Szlaki:

Piesze, rowerowe, edukacyjne