0x02 – principal highway (droga szybkiego ruchu/krajowa dwupasmówka)

Z UMP

Opis

Typ: 0x02
Indeks prędkości: 5 (90 km/h)
Indeks kategorii(klasa): 4
Parametry: 5,4,0,0,0,0,0,0,1,1,0
Poziom: 4

Ten typ służy do rysowania dróg dla pojazdów samochodowych (skrzyżowania bezkolizyjne, dopuszczalna prędkość 100 lub 120 km/h), a w uzasadnionych przypadkach także dwujezdniowych dróg krajowych (poza miejscowościami zabudowanymi) oraz do izolowanych tranzytów przez miasto (w miastach – obwodnice śródmiejskie itp,). Musi mieć oznaczenie "S" lub co najmniej dwa pasy w jedną stronę oraz jedno- lub dwucyfrową numerację.

Piesi i rowerzyści mają przypisane domyślne zakazy, więc przy takich drogach należy im zapewnić właściwy sposób poruszania się, o ile występuje (dość często nie ma).

Nazwa drogi: ~[0x2d]<numer> (np. "S8"), w mieście dodatkowo po spacji nazwa własna ulicy.


Rodzaje dróg

Drogi główne:

Autostrada (0x01) * Szybkiego ruchu (0x02) * Główna (0x03) * Arteria komunikacyjna (0x04) * Zbiorcza (0x05)

Drogi poboczne:

Lokalna (0x06) * Alejka (0x07) * Gruntowa (0x0a) * Ścieżka (0x16)

Łączniki:

Rondo (0x0c) * Łącznik (0x0b) * Rampa wolna (0x08) * Rampa szybka (0x09)

Rozszerzone:

Rowerowa (0x0d) * Tunel (0xe)

Szlaki:

Piesze, rowerowe, edukacyjne