0x07 – alley/private driveway (alejka/dojazd)

Z UMP

Opis

Typ: 0x07
Indeks prędkości: 1 (20 km/h), nazwane: 0 (5 km/h)
Indeks kategorii(klasa): 0
Poziom: 0 (500 m)

Zgodnie z nazwą, ten typ przeznaczony jest dla alejek i dróg dojazdowych do posesji. Stosujemy go na stacjach benzynowych, podjazdach do hotelów, a także niektórych dojazdach do bloków/posesji, wąskich drogach osiedlowych – tam, gdzie chcemy oznaczyć drogę niższą w kategorii (a więc i o mniejszej preferencji przy wytyczaniu trasy) niż droga lokalna (0x06). Stosowana na drogach o nawierzchni betonowej (kostka) oraz tam gdzie oznakowanie ogranicza prędkość do 30km/h i mniej (np: strefy zamieszkania itp)

Wbrew temu, co mogłaby sugerować nazwa, nie jest to droga wyłączona z wytyczania trasy (prywatna) – będzie jedynie mniej preferowana od drogi lokalnej (co wynika z jej indeksu prędkości). Jeśli chcemy mieć drogę, która nie stanie się nigdy skrótem (tzn. nie zostanie poprzez nią wytyczona droga do celów, które się przy niej nie znajdują), musimy skorzystać z zakazów (w parametrach routingu) – do tego trzeba mieć z kolei dobre podstawy (np. rysowana droga jest uliczką na prywatnym osiedlu z zamkniętym ruchem).

Nazwa drogi: nazwa własna ulicy (jeśli ją posiada) lub oznaczenie przynależności w nawiasach klamrowych, np. {BP}.


Rodzaje dróg

Drogi główne:

Autostrada (0x01) * Szybkiego ruchu (0x02) * Główna (0x03) * Arteria komunikacyjna (0x04) * Zbiorcza (0x05)

Drogi poboczne:

Lokalna (0x06) * Alejka (0x07) * Gruntowa (0x0a) * Ścieżka (0x16)

Łączniki:

Rondo (0x0c) * Łącznik (0x0b) * Rampa wolna (0x08) * Rampa szybka (0x09)

Rozszerzone:

Rowerowa (0x0d) * Tunel (0xe)

Szlaki:

Piesze, rowerowe, edukacyjne