0x0f – gruntowa 4x4

Z UMP

Opis

Typ: 0x0a
Indeks prędkości: 0 (5 km/h)
Indeks kategorii(klasa): 0
Poziom: 0 (500 m) lub 1 (1.2km)


Tym typem oznaczamy te gruntówki (zwykle leśne lub polne drogi), po których jazda zwykłą osobówką jest mocno ryzykowna a poradzą sobie terenowe auta z napędem 4x4.

Tak jak w przypadku klasycznych dróg gruntowych, przy zaznaczonej w odbiorniku GPS opcji unikania dróg gruntowych nawigacja nie poprowadzi tymi odcinkami. Wyjątkiem jest brak innej drogi do punktu docelowego (czyli punkt docelowy znajduje się przy samej drodze gruntowej, lub też w innym miejscu, do którego nie ma dojazdu za pomocą dróg utwardzonych)


Nazwa drogi: nazwa własna ulicy, jeśli ją posiada


Rodzaje dróg

Drogi główne:

Autostrada (0x01) * Szybkiego ruchu (0x02) * Główna (0x03) * Arteria komunikacyjna (0x04) * Zbiorcza (0x05)

Drogi poboczne:

Lokalna (0x06) * Alejka (0x07) * Gruntowa (0x0a) * Ścieżka (0x16)

Łączniki:

Rondo (0x0c) * Łącznik (0x0b) * Rampa wolna (0x08) * Rampa szybka (0x09)

Rozszerzone:

Rowerowa (0x0d) * Tunel (0xe)* Gruntowa 4x4 (0xf)

Szlaki:

Piesze, rowerowe, edukacyjne