0x0d – ścieżka rowerowa

Z UMP

Opis

Typ: 0x0d
Indeks prędkości: 0 (5 km/h)
Indeks kategorii: 1
Parametry: 1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1
Poziom:

Drogi i ścieżki rowerowe.

Większość pozostałych dróg pozwala na ruch rowerowy, przez to używanie tego typu należy ograniczyć do oznaczania ważnych międzymiastowych tras, tras obok autostrad i "eSek", kontrapasów, oraz tam gdzie wjazd na ścieżkę jest zaskakujący.

Typ ten pozwala na poruszanie się pieszych i rowerzystów.

Uwaga, przy rysowaniu ścieżek trzeba brać pod uwagę, że garmin (w trybie auto) na ostatnich metrach potrafi poprowadzić ścieżką pomimo zakazu dla samochodów. Problem najczęściej dotyka POI, które nie mają innych dróg w pobliżu.

Rysując ścieżkę rowerową nie dodajemy nazwy DdR (droga dla rowerów) - taki opis jest zbędny.


Rodzaje dróg

Drogi główne:

Autostrada (0x01) * Szybkiego ruchu (0x02) * Główna (0x03) * Arteria komunikacyjna (0x04) * Zbiorcza (0x05)

Drogi poboczne:

Lokalna (0x06) * Alejka (0x07) * Gruntowa (0x0a) * Ścieżka (0x16)

Łączniki:

Rondo (0x0c) * Łącznik (0x0b) * Rampa wolna (0x08) * Rampa szybka (0x09)

Rozszerzone:

Rowerowa (0x0d) * Tunel (0xe)

Szlaki:

Piesze, rowerowe, edukacyjne