0x01 – major highway (autostrada)

Z UMP

Opis

Typ: 0x01
Indeks prędkości: 6 (110 km/h)
Indeks kategorii(klasa): 4
Parametry: 6,4,0,0,0,0,0,0,1,1,0
Poziom: 4

Nazwa mówi wszystko – autostrada. Autostrady to zawsze drogi co najmniej dwujezdniowe i tak je rysujemy – jako osobne nitki, każda z nich jako droga jednokierunkowa. Autostrady nie mają skrzyżowań, a jedyne łączenia z innymi drogami występują poprzez zjazdy i wjazdy na autostradę, czyli łączniki typu 0x8 lub 0x9. Inna możliwość to początek/koniec autostrady, gdzie przechodzi ona w drogę innego typu (np. A8 na południowym końcu przechodzi w S8, odcinki w budowie mogą kończyć się przejściem w typ 0x3 itp.).

Piesi i rowerzyści mają przypisane domyślne zakazy, więc przy takich drogach należy im zapewnić właściwy sposób poruszania się, o ile występuje (często tą role przejmują drogi serwisowe).

Uwaga: Przy dodaniu znacznika Płatne, należy wprowadzić zakazy dla pieszych i rowerów (do czasu poprawy netgena)

Nazwa drogi: ~[0x2d]<numer> (np. A2, A4).


Rodzaje dróg

Drogi główne:

Autostrada (0x01) * Szybkiego ruchu (0x02) * Główna (0x03) * Arteria komunikacyjna (0x04) * Zbiorcza (0x05)

Drogi poboczne:

Lokalna (0x06) * Alejka (0x07) * Gruntowa (0x0a) * Ścieżka (0x16)

Łączniki:

Rondo (0x0c) * Łącznik (0x0b) * Rampa wolna (0x08) * Rampa szybka (0x09)

Rozszerzone:

Rowerowa (0x0d) * Tunel (0xe)

Szlaki:

Piesze, rowerowe, edukacyjne