Autostrady

Z UMP

Artykuł będzie zbierał standardy rysowania autostrad i dróg ekspresowych.

Spis treści

Rysowanie węzłów i nazywanie łącznic

Autostrady i drogi szybkiego ruchu mają swoje nazwy, takie jak A1, A2, A4, S3, S5, itp. My dodatkowo w parametrach takich jak Highway= lub Miasto= elementów przypisanych do autostrad (np. zjazdów, MOPów, PPO, itp.) czasami rozróżniamy także kierunek, dzieląc np. A4 na 2 niezależne "byty" - A4W i A4E, gdzie ostatnia literka oznacza to, w którym kierunku autostrada prowadzi -- przy czym co do zasady A/S parzyste są w kierunku W-E, a nieparzyste N-S. Wyjątkiem jest A8 prowadząca w kierunku N-S i odcinek S8 (również N-S) na południe od A8. Reszta S8 jest opisana jako W-E, nawet jeśli miejscami droga prowadzi na północ, albo omija jakąś górę robiąc lokalne kółko - liczy się "ogólny" kierunek do końca drogi. Na pozostałych drogach podobnie.

Technika rysowania

Rozwidlenia zjazdów rysujemy od miejsca rozpoczęcia się linii ciągłej, ew. do 100m wcześniej (ale też nie za daleko), a nie fizycznego rozwidlenia się asfaltu. Komunikat "skręć" musi paść odpowiednio wcześnie, a nie wtedy, gdy już nie ma żadnego pola manewru, by go wykonać.

Przykład [1]


Dodatkowo przy tworzemiu/modyfikowaniu zjazdu z A/S zalecane jest by stworzyć prosty kawałek linii i gdzieś w środku dostawiać punkt. Dopiero do tak utworzonego punktu przyczepić odchodząca łącznice. Pozwala to w 7ways wyeliminować niepotrzebne komendy "jedź prosto" gdy jedziemy główną (jest on dosyć czuły na kąty rozchodzących się dróg). Jedyny wyjątek można zastosować w przypadku gdy np dwa z trzech pasów idą prosto a prawy przekształca się na prawoskręt. Wtedy minimalny kąt na głównej jest nawet wskazany gdyż wygeneruje to w 7ways komunikat "jedź prosto", który wzmaga uwagę co pozwoli zorientować się o potrzebie zmiany pasa na środkowy. Grafika:UMP_Lacznice_dla_7ways.png

Propozycje nazywania łącznic węzłów autostradowych

Wjazdy na autostradę

 1)    opcja z nawiasami kwadratowymi 
  {->[A1]}         dla łącznic które łączą wiele kierunków
  {->[A1] Łodź,Poznań}   nie więcej niż dwa miasta, ewentualnie trzy krótkie 
 2)    opcja bez nawiasów kwadratowymi 
  {->S2/S7}        dla łącznic które łączą wiele kierunków
  {->A2 Łodź,Warszawa}   nie więcej niż dwa miasta, ewentualnie trzy krótkie
 3)   inna koncepcja
  {A2->Warszawa}
 4)   z nazwami węzłów
  {->S2 węzeł Opacz}

Zjazdy z autostrad

Zjazd z autostrady składa się z kilku części. Na starych odcinkach (bez Punktu Poboru Opłat) od drogi typu 0x1/0x2 odbija najpierw jednokierunkowa rampa wolna (0x8) lub szybka (0x9), która najczęściej łączy się z rampą wjazdową i dalej jako odcinek dwukierunkowy (nadal rampa) prowadzi do drogi "wylotowej" - zwykle DK lub DW. Na odcinkach nowobudowanych wyjazdy zwykle przystosowane są do budowy PPO i realizowane jako "trąbki" -- rampa wyjazdowa z jednej nitki autostrady przechodzi nad nią wiaduktem, po czym łączy się z drugą rampą wyjazdową (z przeciwnego kierunku autostrady) i dalej wspólnie jako rampa jednokierunkowa prowadzą przez PPO do drogi "wylotowej". Końcówka czasami dochodzi wprost, a czasami jest rozdwajana - osobno do skrętów w lewo/prawo.

W obu tych przypadkach stosujemy metodę nazywania odcinków jak poniżej:

 • 1a) Piewszą rampę oznaczamy nazwą węzła autostradowego, np. "A4 węzeł Kostomłoty", "S1 węzeł Syców Wschód" itp. Dodatkowo przypisujemy odcinkowi parametr Miasto=... z nazwą odpowiedniej nitki autostrady, np. Miasto=A4E. Dodatkowo GDKKiA zaczyna numerować zjazdy występujące kolejno w ciągu drogi A lub S. Jeśli zjazd maa taki numer, umieszczamy go w nawiasie za nazwą zjazdu, np. "S8 węzeł Kryniczno (57)" (analogicznie w nazwie POI, ale bez słowa "węzeł")
 • 1b) Pierwszą rampę z przeciwnego kierunku -- analogicznie, np. "A4 węzeł Kostomłoty", "Miasto=A4W"
 • 2) drugi odcinek rampy, czyli ten, który jest kontynuacją przez PPO oznaczamy nazwą węzła, a w Miasto wpisujemy nazwę całej autostrady - czyli np. "A4 węzeł Kostomłoty", "Miasto=A4". W przypadku wyjazdów "starych", nazywamy tak dwukierunkowe odcinki wspólne po obu stronach.

Jeśli rampa rozdziela się dalej do skrętów w lewo/prawo, możemy oznaczyć te odcinki jak poniżej (analogicznie do oznaczania wjazdów):

 • 3) opcja z nawiasami kwadratowymi
  {->[703] Łęczyca,Podębice}        dla łącznic które łączą wiele kierunków
  {->[1] Łodź,[A2] Poznań}         do dwóch kierunków
 • 4) opcja bez nawiasów kwadratowymi
  {->DW703 Łęczyca,Podębice}        dla łącznic które łączą wiele kierunków
  {->A2 Łodź,Warszawa}          
 • 5) inna koncepcja
  {A2->DW703 Łęczyca,Podębice}

Ważne jest, aby zjazd z autostrady prowadził kolejno przez 2 rampy połączone ze sobą (a nie np. rampę 0x8 i wspólny odcinek narysowany typem 0x3 czy 0x4). W tym drugim przypadku niektóre nowsze nawigacje (Nuvi) w ogóle nie generują komunikatu o konieczności wykonania manewru zjazdu (więcej o tym w dyskusji do FS#21069 i na Garniaku) . Nazwanie ramp nazwą węzła z kolei powoduje, że gdy wcześniej wjeżdżamy na autostradę, to "następnym celem" będzie właśnie nazwa zjazdu, czyli z góry wiemy jak daleko jechać i którym zjazdem wyjechać. Dodatkowe przypisanie Miasto= pozwala wyszukiwać zjazdy po nazwach w opcjach szukania/planowania tras - wystarczy wejść w wyszukiwanie adresów, wybrać "miasto" A4 (lub odpowiednio A4E/A4W) i dalej nazwę zjazdu.

Nowe typy zjazdów:

W ostatnim czasie zjazdy/wjazdy przy drogach szybkiego ruchu budowane są jako osobne jezdnie dla każdego kierunku ruchu zakończone rondem, z wiaduktem (lub przejazdem pod drogą główną) łączącym ronda po obu stronach drogi. W takim przypadku zjazdy nazywamy przypisując je do odpowiedniej nitki (E, W lub N, S), natomiast do drogi bez wyznacznika kierunku (np. S8, A4) można przypisać ten odcinek łączący ronda (dla celów wyszukiwania). W przypadku pojedynczego ronda pod/nad drogą główną nazwą zjazdu przypisaną do drogi głównej (S5, S8) możemy nazwać samo rondo.

Pojawił się także typ zjazdu łączący drogi A z S z możliwością usytuowania punktu poboru opłat - "podwójna trąbka", ale z rozdzielonymi jezdniami dla obu kierunków ruchu. W tym przypadku postępujemy podobnie jak w zwykłej pojedynczej "trąbce", pamiętając tylko, że to są 2 połączone zjazdy, więc część powinna należeć do drogi typu A, a część do drogi typu S.

Zjazdy z autostrad z reguły nadal robione są jako "trąbki" ze względu na możliwość lokalizowania punktów poboru opłat.


Wyszukiwanie zjazdów w odbiorniku:

POI typu "Exits" (0x2000 – 0x273F)

Używamy punktów typu Zjazd "Exits" (0x2000 – 0x273F).

MapEdit nie wspiera wszystkich cech zjazdów.

Niektóre parametry wymagają dodania ręcznego jako Extras.

 Highway=nazwa_drogi           (tylko Extras)
 Label=nazwa_zjazdu
 Exit1=typ,kierunek,cechy,opis_uslug   (tylko Extras)
 Exit2=typ,kierunek,cechy,opis_uslug   (tylko Extras)
 OvernightParking=1/0           (tylko Extras)
 StreetDesc=opis_zjazdu          (zakładka Exit Facilities)

Zjazdy umieszczamy w pliku MIASTO.highways.txt.

typ to:

typ opis
0x00 przystanek 24h, paliwo, jedzenie
0x01 paliwo dla ciężarówek
0x02 paliwo
0x03 jedzenie i restauracja
0x04 spanie
0x05 naprawa
0x06 naprawa diesli
0x07 naprawa – myjnia płatna
0x08 kemping
0x09 szpital
0x0a sklep / automaty
0x0b park, las
0x0c ciekawy punkt / inna usługa
0x0d szybkie jedzenie

kierunek to:

kierunek opis
N na północy od zjazdu
S na południe od zjazdu
E na wschód od zjazdu
W na zachód od zjazdu
I po wewnętrznej
O po zewnętrznej
B po obu stronach

cechy to suma poniższych:

cechy opis
0x01 parking
0x02 sklep
0x04 paliwo do diesli
0x08 myjnia
0x10 LPG
0x20 waga
0x40 czynne 24h

Zjazdy autostradowe

Zjazd bez dodatkowych usług:

Type=0x2000 / Typ=ZJAZD 
Highway=numer drogi (wielkimi literami) i kierunek po angielsku (N,E,S,W) - pisane łącznie 
  n.p.  Highway=A4W, Highway=S7S, Highway=S22E

Label=numer_autostrady nazwa_węzła
  n.p.  A4 Legnica, A2 Łodź Północ, S7 Warszawa 

StreetDesc=lista numerów dróg(w nawiasach kwadratowych) i miejscowości kierunkowych (dwie największe/najwyższe na drogowskazie)
  n.p.  [345] Budziszów, Rawicz
     [20] Chwaszczyńska
     [98] Wrocław, [5] Poznań
     [S8] Kudowa-Słone, CZ

EndLevel=3/1 - zjazdy zwykle są budowane parami dla jednego z nich (bliższego drogi poprzecznej) EndLevel=3, pozostałe EndLevel=1

Zjazd z usługami - jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie zjazdu znajduje się np. stacja benzynowa, fast-foody, centrum handlowe, sklepy, itp.:

 Type=0x2110
 Exit1=0x02,N,0x02,Auchan
 Exit2=0x0a,N,0x02,Auchan Decathlon
 Exit3=0x0a,N,0x02,Mediamarkt Leroy
 Exit4=0x0d,S,0,KFC McD

Miejsca obsługi podróżnych (MOP)

Type=0x2200 
Highway=numer drogi (wielkimi literami) i kierunek po angielsku (N,E,S,W) - pisane łącznie 
  n.p.  Highway=A4W, Highway=S7S, Highway=S22E 
Label=numer_autostrady MOP kilometraż nazwa_miejsca
  n.p.  S8 MOP 40 Michałowice

StreetDesc=MOP nazwa_miejsca
  n.p.  MOP Michałowice

OvernightParking=1/0 
 
EndLevel=2/1 - zjazdy zwykle są budowane parami. Dla pierwszego EndLevel=2 pozostałe EndLevel=1

Punkty/Stacje poboru opłat (PPO/SPO)

Bramki z poborem opłat rysujemy typem HW Exit (toll booth) (0x2500, point). Jeśli PPO jest obok ciągu głównego drogi (w "trąbce"), to ma on nazwę "Ax PPO Jakiś" i EndLevel=1, Highway=Ax. Tylko jeden na środku, a nie osobny na wjazd/wyjazd. Jeśli PPO występuje w ciągu autostrady (muszą się w nim zatrzymać wszyscy przejeżdżający, a nie tylko ci, którzy używają zjazdu), to z EndLevel=3 (i też tylko jeden, ten kierunek, który płaci)

Opis przyjmujemy taki sam jak dla zjazdu, samodzielnie występujące mają własne nazwy (np. "A4 PPO Karwiany").

Na stronie www i w programach na PC nie widać odcinków płatnych. To pomoże postronnym użytkownikom mapy zorientować siię ewentualnym błędzie.

Zjazdy umieszczamy w pliku OBSZAR.highways.txt.

Inne punkty