0x16 – walkway/trail (ścieżka/szlak)

Z UMP

Opis

Typ: 0x16
Indeks prędkości: 0 (5 km/h)
Indeks kategorii(klasa): 0
Parametry: 0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1
Poziom: 0 (500 m) lub 1 (1.2km)

Ten typ służy do rysowania ścieżek, szlaków, schodów lub wąskich chodników. Taka droga przeznaczona jest dla piechura, ponieważ przejazd samochodem osobowym przez taką drogę jest mocno utrudniony z powodu stanu jej nawierzchni, zbyt małą szerokość lub inne przeszkody jak na przykład słupki uniemożliwiające wjazd na deptak. Zobacz szczegóły. Nawigacja nie poprowadzi trasy przez ścieżkę, jeśli ustawiliśmy iż poruszamy się samochodem lub motocyklem.

Jest to jeden z typów, dla których domyślnie ustawiane są dodatkowe parametry. Są to zakazy ruchu charakterystyczne dla tego typu (dla karetek, zaopatrzenia, samochodów/motocykli, autobusów, taksówek i samochodów ciężarowych – stąd sześć jedynek).

Uwaga: Jeśli punkt docelowy znajduje się na ścieżce, nawigacja poprowadzi nas na tę ścieżkę. Założenie jest następujące: użytkownik nawigacji jedzie dopóki się da samochodem, w momencie niemożliwości kontynuacji jazdy wysiada i idzie piechotą. Podobnie ma się rzecz z zakazami na zwykłych drogach samochodowych (tzn. nie zostaniemy przeprowadzeni przez taką drogę, chyba że to przy niej znajduje się punkt docelowy).

W miastach typu 0x16 używamy do rysowania chodników/ścieżek, czasami też po to, by móc dodać w konkretnym miejscu numerację na osiedlach, gdzie samochodem wjechać się nie da (jeśli się da, należy użyć typu 0x7) – i wówczas powinniśmy stosować EndLevel=0, aby nie zaciemniać mapy, na której i tak jest gąszcz ulic. Natomiast 0x16 używany do rysowania szlaków czy ścieżek w terenach leśnych, gdzie w pobliżu nie ma wielu innych dróg powinien być używany łącznie z EndLevel=1, bo inaczej takiego szlaku/ścieżki nie zobaczymy oddalając mapę już na widok 500m. Aby skrypty sprawdzające nie narzekały nam "Chodnik na poziomie 1" w komentarzu takiej ścieżki/szlaku należy dopisać ";EL=1" (z dodatkowym średnikiem na początku, żeby komentarza nie pokazywać na mapie na WWW).

Linią 0x16 rysowane są również przejścia dla zwierząt nad drogami, dodatkowo oznaczone POI 0x6401 MOST, np. jak tu .


Rodzaje dróg

Drogi główne:

Autostrada (0x01) * Szybkiego ruchu (0x02) * Główna (0x03) * Arteria komunikacyjna (0x04) * Zbiorcza (0x05)

Drogi poboczne:

Lokalna (0x06) * Alejka (0x07) * Gruntowa (0x0a) * Ścieżka (0x16)

Łączniki:

Rondo (0x0c) * Łącznik (0x0b) * Rampa wolna (0x08) * Rampa szybka (0x09)

Rozszerzone:

Rowerowa (0x0d) * Tunel (0xe)

Szlaki:

Piesze, rowerowe, edukacyjne